Inovativní vzdělávání
a poradenství

Efektivita výroby - SMED

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Koncept metody SMED (rychlé přepínání výroby) vznikl na přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy se její autor Shigeo Shingo zabýval ztrátami na přestavbách ve výrobě Toyoty. Sledoval čas potřebný na přestavbu jako čas potřebný k zastavení produkce produktu a začátku výroby stejného, či jiného produktu. Pokud je čas na přestavby dlouhý, navyšuje tato ztráta náklady na samotnou produkci. To v dnešní době ještě více umocňuje fakt, že zákazníci odvolávají menší množství kusů v kratších intervalech. To způsobuje častější přepínání výroby a snížení efektivity výroby díky neproduktivním časům. Z tohoto důvodu jsou dané metody velice aktuální.

 • Hlavním cílem je naučit realizovat a používat metody zaměřené na zkracování časů přestaveb a přepínání výrob mezi referencemi.
 • Získáte teoretické znalosti zlepšování procesu výměny nástrojů a poznáte jejich využití na mnoha praktických ukázkách.

Střední a odborný management.

Rychlá změna výroby

 • metody vhodné a použitelné k rychlému přepínání výroby,
 • metody zaměřené na výměnu přípravků a nástrojů,
 • metody zaměřené na přepínání výroby na montážních pracovištích,
 • metriky pro hodnocení.

Postup aplikace

 • analýzy činností realizovaných při přepínání výroby,
 • interní a externí činnosti,
 • paralelní realizace činností,
 • minimalizace časů na realizaci činností.

Praktické zkušenosti a příklady - případové studie a jejich řešení

 • příklad aplikace metody SMED,
 • příklad aplikace metody WPI,
 • příklad aplikace rychlé změny výroby na montážní lince a jejím přezásobením,
 • trénink změny na příkladech,
 • diskuze a výměna zkušeností.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 1. - 2. 6. 2020, Praha, školí Ing. Marek Bárdy
 • 1. - 2. 12. 2020, Praha, školí Ing. Marek Bárdy
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:01.12.2020-02.12.2020
Kat. číslo:102340
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené