Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Efektivita výroby - SMED

Koncept metody SMED (rychlé přepínání výroby) vznikl na přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy se její autor Shigeo Shingo zabýval ztrátami na přestavbách ve výrobě Toyoty. Sledoval čas potřebný na přestavbu jako čas potřebný k zastavení produkce produktu a začátku výroby stejného, či jiného produktu. Pokud je čas na přestavby dlouhý, navyšuje tato ztráta náklady na samotnou produkci. To v dnešní době ještě více umocňuje fakt, že zákazníci odvolávají menší množství kusů v kratších intervalech. To způsobuje častější přepínání výroby a snížení efektivity výroby díky neproduktivním časům. Z tohoto důvodu jsou dané metody velice aktuální.

Cíle

 • Hlavním cílem je naučit realizovat a používat metody zaměřené na zkracování časů přestaveb a přepínání výrob mezi referencemi.
 • Získáte teoretické znalosti zlepšování procesu výměny nástrojů a poznáte jejich využití na mnoha praktických ukázkách.

Určeno

Střední a odborný management.

Obsah

Rychlá změna výroby

 • metody vhodné a použitelné k rychlému přepínání výroby,
 • metody zaměřené na výměnu přípravků a nástrojů,
 • metody zaměřené na přepínání výroby na montážních pracovištích,
 • metriky pro hodnocení.

Postup aplikace

 • analýzy činností realizovaných při přepínání výroby,
 • interní a externí činnosti,
 • paralelní realizace činností,
 • minimalizace časů na realizaci činností.

Praktické zkušenosti a příklady - případové studie a jejich řešení

 • příklad aplikace metody SMED,
 • příklad aplikace metody WPI,
 • příklad aplikace rychlé změny výroby na montážní lince a jejím přezásobením,
 • trénink změny na příkladech,
 • diskuze a výměna zkušeností.

Metodika

Výklad, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.06.2019-04.06.2019
Kat. číslo:192336
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.11.2019-08.11.2019
Kat. číslo:192337
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků