Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Čtení výkresové dokumentace II - geometrické tolerance

Výkresová dokumentace je základním dorozumívacím prostředkem ve výrobě. Její správné pochopení a umění číst v této dokumentaci je základním předpokladem úspěšné výroby. V rámci navazujícího dvoudenního školení, které navazuje na obsah kurzu Čtení výkresové dokumentace, se budou účastníci zabývat geometrickými tolerancemi. Na školení je možné přivést vlastní výkresovou toleranci.

Cíle

Cílem kurzu je:

 • seznámit účastníky se základy výkresové dokumentace,
 • prohloubit prostorovou představivost.

Určeno

Pracovníkům výroby.

Obsah

 • Výklad a použití souvisejících norem ISO, EN a ANSI/ASME Y 14.5M ve strojírenské výrobě.
 • Kótování na technických výkresech s použitím nových způsobů a značek.
 • Tolerování rozměrů (včetně nepředepsaných (všeobecných tolerancí)), druhy uložení, vyčíslení tolerancí na příkladu - použití tabulek uložení.
 • Tolerance tvaru a polohy, použití a značení na výkresech (popis tolerancí tvaru, polohy, průběhu, orientace, modifikátory tolerancí.
 • Způsob zápisu tolerancí, samostatný tol. rámeček x samostatné segmenty rámečku.
 • Předepsané geometrické tolerance k jednomu nebo více prvkům (základní - primární, sekundární, terciální). Stupně volnosti odnímané základnami.
 • Referenční body konstrukce (pro odměřovací stroje, konstrukci kubingů a lér, pro konstrukci a upnutí v přípravcích pro měření).  
 • Předepisování textury povrchu (drsnost), aplikace na výkresech.
 • Nové trendy v technické dokumentaci.

Metodika

Výklad, řízená diskuze, praktická cvičení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Jitka Šlaisová
Telefon: 226 006 388
E-mail: jslaisova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.12.2018-04.12.2018
Kat. číslo:182362
Cena s DPH 21%:6292.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků