Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Příprava k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Intenzivní příprava k autorizační zkoušce podle zákona 360/1992 Sb., v problematice společné pro všechny obory. Základní přehled a aktualizace znalostí základních právních předpisů pro výkon vybraných činností ve výstavbě (dle § 46a Stavebního zákona), v rozsahu požadovaném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V době častých a velkých změn ve všech oblastech, kurz poslouží i jako aktualizace přehledu a znalostí předpisů pro již autorizované osoby - předpoklad pro kvalifikovaný a odpovědný výkon vybraných činností ve výstavbě.

Cíle

Základní přehled a znalost předpisů v oblasti výstavby, podněty a podklady k vlastnímu studiu vybraných předpisů:

 • jako příprava k právní části autorizační zkoušky (vykonává se písemným testem),
 • jako příprava k náležitému vlastnímu výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Určeno

Projektantům a stavbyvedoucím všech oborů. Osobám, které vykonávají vybrané činnosti ve výstavbě, tj. projektování a vedení realizace staveb nebo odpovědným zástupcům právnických osob pro tyto živnosti. Všem, kteří hodlají získat oprávnění k výkonu těchto činností (podle zákona 360/1992 Sb.) a chtějí se připravit k autorizační zkoušce. Autorizovaným osobám k aktualizaci přehledu a znalostí předpisů v oblasti výstavby, pro kvalifikovaný a odpovědný výkon vybraných činností v období častých a velkých změn v právním rámci.

Obsah

 • Informace k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy
 • Technické předpisy a normy ve výstavbě
 • Ochrana životního prostředí v souvislosti s výstavbou - vybraná ustanovení základních právních předpisů
 • Podnikání a smluvní vztahy ve výstavbě - vybraná ustanovení občanského zákoníku, živnostenského zákona a zákona
  o veřejných zakázkách
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární bezpečnost ve výstavbě

Pozn.: Účastníci obdrží rozsáhlé studijní materiály (Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., ÚZ - správní řád, stavební zákon, obchodní korporace, občanský zákoník, živnostenské podnikání, zákoník práce a další).

Metodika

Výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • 1. den 9.00-16.30 hod.,
 • 2. den 8.00-16.30 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.11.2018-13.11.2018
Kat. číslo:181802
Cena s DPH 21%:6776.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků