Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Rozhodování a plánování

Manažer nebo vedoucí pracovník na jakékoliv úrovni řízení a vedení lidí je nucen rozhodovat v řadě každodenních činností. Ověřuje si, jak je úspěšný při dosahování stanovených cílů, ale získává tím také nové zkušenosti, které může ve své práci dále využít. Učí se novým postupům, zvládání rozmanitých situací. Proces rozhodování je tak stále přítomný a klade nároky na rychlejší a správnější rozhodování. Tento kurz je určen všem, kteří se chtějí nejen dále zdokonalit v procesu rozhodování, ale také těm, kteří chtějí efektivněji plánovat a svá rozhodnutí úspěšně převést do praxe.

Cíle

 • Absolvent si prakticky vyzkouší vybrané metody a techniky analýzy problémů a analýzy rozhodování, dokáže správně definovat problém pro rozhodování, seznámí se s rozhodovacími styly a porovná je se svým vlastním přístupem k rozhodování, naučí se využívat plánování času pro rychlejší dosažení stanoveného cíle, hmatatelného a viditelného výsledku.

Určeno

Všem manažerům ale i dalším pracovníkům, kteří musí často rozhodovat.

Obsah

Podstata rozhodovacího procesu

 • rozhodovací role manažera,
 • proces rozhodování,
 • kvalita rozhodování,
 • rozhodování v organizaci.

Identifikace problému

 • definování předmětu rozhodování,
 • vybrané techniky analýzy problému,
 • získávání a třídění informací,
 • stanovení priorit,
 • identifikace alternativ.

Strategie a metody rozhodování

 • volba strategie rozhodování,
 • výběr možného řešení - metody na podporu rozhodování,
 • subjektivní rozhodování,
 • riziko a nejistota.

Plánování a využití času

 • stanovení cílů,
 • nastavení a sdílení cílů,
 • volba priorit,
 • určení postupu, stanovení jednotlivých kroků,
 • časový rozvrh.

Zefektivnění plánování

 • dosažení hmatatelných a viditelných výsledků,
 • zapojení sebe i druhých,
 • systematické plánování a sledování cesty k cíli.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, modelové situace, týmová aktivita, zpětná vazba lektora i účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.11.2018-13.11.2018
Kat. číslo:180276
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků