Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Řešení problémů

Schopnost řešení složitých firemních problémů je důležitou konkurenční výhodou. Firma, jejíž pracovníci nedovedou řešit rychle a správně firemní problémy, bude zaostávat za těmi firmami, které to dovedou. Jde o soustavnou průběžnou manažerskou činnost. Základní povinností manažera je řešit problémy.

Cíle

 • Program je zaměřen na přípravu těch zaměstnanců, kteří se ve své dosavadní praxi mohli spoléhat na to, že problémy za ně řeší někdo jiný. S nově přijatou manažerskou zodpovědností ale přišla i potřeba rozhodovat o způsobech řešení různorodých problémů.
 • Hlavní motivací je naučit se přemýšlet o problému inženýrským způsobem. Rozmýšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy.

 

Určeno

Kurz je určen manažerům projektů, vedoucím týmů, pracovníkům liniového managementu a všem, kteří chtějí lepším způsobem řešit problémy.

Obsah

Úvod do problematiky řešení problémů

 • podstata problému,
 • definice problému,
 • definiční pasti.

Metody definování problémů

 • pohled na problém z více stran,
 • typy problémů,
 • charakter problému,
 • struktura problému.

Techniky řešení problémů

 • procesní přístup,
 • analýza příčin a následků,
 • metoda 5M,
 • SWOT analýza problému,
 • stanovení cílů řešení, hodnoticích kritérií, alternativy řešení problému.

Tvorba variant řešení rozhodovacího problému

 • stanovení důsledků variant.

Odvaha k rozhodování

 • míra rezistence k riziku.

Standardizace řešení problémů, manažerský cyklus PDCA

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, modelové situace, trénink ve dvojicích/skupinách, analýza konkrétních problémů a dotazů účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:31.10.2018-01.11.2018
Kat. číslo:180278
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků