Interpersonální dovednosti

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    226 006 307


Kurz "Interpersonální dovednosti" je průřezovým v oblasti soft skills. Můžete se těšit na jedny z nejčastějších a nejžádanějších témat v oblasti rozvoje osobních kompetencí seřazených do uceleného vzdělávacího programu. Zlepšíte vlastní sebepoznání, získáte podněty pro efektivnější komunikaci, dozvíte se, jak podpořit týmovou spolupráci a co udělat pro prevenci konfliktů. Nebude chybět ani zmínka o prostředí kulturně rozmanitých pracovních týmů.

Absolvování tohoto průřezového kurzu v oblasti soft skills Vám rovněž pomůže ujasnit si, kde dále potřebujete posílit svoje dovednosti.

 • Rozvoj kvalitních pracovních vztahů a úspěšného jednání s druhými lidmi.
 • Zdokonalení komunikačních dovedností.
 • Sebepoznání, autodiagnostika.
 • Zlepšení spolupráce a předcházení konfliktům.

Všem, kteří mají zájem rozšířit a prohloubit svoje osobní a manažerské kompetence.

Jednání s lidmi

 • vybudování sítě kvalitních pracovních vztahů,
 • identifikace klíčových partnerů,
 • posilte oblasti osobního vlivu,
 • strategie posilování vztahů.

Zapojení silných stránek a osobních kvalit

 • sebepoznání jako účinný nástroj efektivnější komunikace,
 • budování vlastního sebevědomí,
 • oceňte rozmanitost lidí a kultur.

Rozvoj efektivní spolupráce

 • šest principů kooperativního postoje,
 • komunikace podporující spolupráci,
 • prevence, předcházení konfliktům.

Výukové video - Komunikační styly

Microlearning - Konstruktivní kritika PVKD

Cvičení, aktivity, trénink, hry, autodiagnostika, vše zarámováno interaktivním výkladem a zpětnou vazbou lektora. Součástí kurzu je i video trénink.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:26.08.2019-27.08.2019
Kat. číslo:190302
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené