Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Hodnocení a motivace zaměstnanců

Trápí Vás hodnoticí a motivační rozhovory či je dokonce považujete za ztrátu času? Udělejte si z nich kvalitní motivační nástroj! Nabízíme Vám příležitost k získání nových zkušeností a praktickému tréninku dovedností, které budete moci využívat ve své každodenní praxi. Nezapomínejte, že i Vy se dostáváte do role hodnoceného a budete na ni lépe připraveni!

Cíle

 • Absolventi kurzu budou schopni se kvalitně připravit na hodnoticí a motivační rozhovor, efektivně vést hodnoticí a motivační rozhovor a vhodně reagovat na různé situace při těchto rozhovorech.

Určeno

Všem manažerům, kteří vedou hodnoticí a motivační rozhovory.

Obsah

Hodnoticí rozhovor jako významný motivační nástroj každého manažera

 • efekt správně vedeného hodnoticího rozhovoru,
 • příprava hodnotitele a hodnoceného,
 • organizace, průběh a vedení rozhovoru,
 • struktura hodnoticího rozhovoru a práce s hodnoticím formulářem/dotazníkem,
 • metoda podstatných faktů,
 • nejčastější chyby, kterých se dopouštíme,
 • ukázky z praxe, trénink a praktický nácvik na konkrétních příkladech.

Význam a správné vedení motivačních rozhovorů

 • význam motivačních rozhovorů,
 • rozhovor situační - denní příležitost k ovlivňování chování spolupracovníků,
 • rozhovor strukturovaný - řešení dlouhodobějšího problému, příprava a správné vedení,
 • motivační stimuly, identifikace potřeb jednotlivců a jejich využití k motivaci,
 • zdroje demotivace a jednání s demotivovanými lidmi.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, modelové situace, sebereflektivní metoda, zpětná vazba lektora i účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:10.10.2018-10.10.2018
Kat. číslo:180268
Cena s DPH 21%:4719.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků