Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


ABC začínajícího manažera - první kroky k vůdcovství

Přijali jste výzvu stát se vedoucím pracovníkem a kladete si nyní otázku, jaké to je, být výkonným manažerem v první linii? Není to jednoduché. Jsou na Vás kladeny velké nároky a požadavky v širokém spektru činností a dovedností, které jsou nezbytné pro efektivní chod každé moderní společnosti. Musíte být odborníkem nejen ve svém oboru, ale měl/a byste také ovládnout umění jednání s lidmi, tj. vyznat se v sobě, vyznat se v jiných a odhadnout situaci. S naší pomocí zvládnete první důležité kroky, které povedou k Vašemu úspěchu.

Cíle

 • Získat základní poznatky o podstatě prvků vůdcovství. Nalezení svých silných stránek v řízení lidí. Zaměřit se na osobnost manažera a schopnost získávat druhé pro hodnoty, vizi a cíle organizace a pro usměrňování jejich chování ve směru strategie organizace. Úspěšně zvládnout zásadní profesní změnu a upevnit své pozice na prvním kariérním schůdku na vrchol a vytvořit plán úspěchu.

Určeno

Všem pracovníkům a manažerům, kteří se poprvé ocitli ve vedoucí funkci a chtějí se dozvědět, jaká rizika z této změny vyplývají a jak jim čelit. Také těm, kteří již nějaké základní zkušenosti mají a chtějí se dozvědět více. Kurz je zaměřen také na rozvoj základních manažerských kompetencí začínajících manažerů a manažerů s malými zkušenostmi.

Obsah

Jak se zhostit úspěšně své nové role manažera

 • identifikovat specifika funkce manažera,
 • pochopit rozdílné role manažera - protichůdnosti a spory,
 • určit si a pojmenovat to, co je důležité k převzetí funkce manažera,
 • definovat si svůj plán akcí v krátkodobém termínu.

Uspět ve svém prvním kontaktu s týmem

 • psychologické minimum manažera,
 • připravit si a vést svoji první poradu,
 • zjistit pozice svých kolegů (strategická analýza: mřížka),
 • odlišit osobní věci a motivační páky.

Tvorba osobního manažerského stylu, nástroje úspěchu

 • adaptovat a rozvíjet manažerské praktiky - situační management,
 • plně vykonávat svoji roli manažera - uplatnit svou autoritu, pokud to situace žádá,
 • prosazování změny v týmu,
 • jasně definovat pravidla hry,
 • řídit své bývalé kolegy,
 • postavit se čelem k demotivaci.

Sestavit si svůj plán rozvoje a úspěchu

 • stanovit si priority, vize, cíle,
 • sestavit si střednědobý a dlouhodobý akční plán.

Metodika

Moderovaný workshop, interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, trénink, cvičení, případové studie, modelové situace, skupinová práce.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.06.2018-22.06.2018
Kat. číslo:180247
Cena s DPH 21%:9559.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.11.2018-06.11.2018
Kat. číslo:180248
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:03.12.2018-04.12.2018
Kat. číslo:180249
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků