Zákoník práce v roce 2020 - nové povinnosti zaměstnavatele v přehledu přijatých a očekávaných legislativních změn

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314


V průběhu druhé poloviny roku 2019 došlo a dojde k řadě legislativních změn, týkajících se problematiky výkonu práce a zaměstnávání. Tyto změny s sebou přinášejí nová pravidla, která je třeba zavést do firemní praxe, případně zvážit jejich využití v blízké či vzdálenější budoucnosti. Seminář bude veden prakticky nejen s poskytnutím informací, ale i s uvedením modelových případů a praktických doporučení. Individuálním otázkám účastníků bude věnován dostatečný prostor.
 • Absolventi kurzu se seznámí s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou.

HR manažerům, personalistům, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům a dalším zájemcům z oblasti právní a personální praxe.

Dopolední část:

 • Zákon o zaměstnanosti: změny v souvislosti s povinným hlášením cizinců
 • Nové vládní programy ekonomické migrace prakticky
 • Zákoník práce: změny již účinné (karenční doba, změna sazeb pojistného), změny odsouhlasené (e-neschopenka), a změny připravované

Odpolední část:

Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou neplatnou výpovědí

 • podmínky vzniku osobní odpovědnosti personalistky/mzdové účetní za škodu,
 • prevence vzniku škody a návod náležitého postupu,
 • vliv druhu práce, pracovní náplně, faktické činnosti, velikosti a organizačního uspořádání zaměstnavatele,
 • okolnosti vylučující nebo krátící osobní odpovědnost za škodu,
 • limity povinnosti k náhradě škody,
 • mimořádné snížení povinnosti k náhradě škody,
 • srážky ze mzdy/započtení náhrady škody vůči mzdě nebo platu.

Personalisté a mzdové účetní musí u zaměstnavatele řešit řadu pracovněprávních záležitostí, mimo jiné také připravovat, formulovat a doručovat výpovědi z pracovního poměru. Podle nedávno zveřejněného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2017, sp. zn. 21 Cdo 4353/2017, neplatnou výpovědí z pracovního poměru může zaměstnavateli vzniknout škoda, za kterou odpovídá ten zaměstnanec, který neplatnost výpovědi zavinil. Nejčastěji tedy půjde o personalistky, mzdové účetní, případně jiné zaměstnance, kteří tuto činnost mají u zaměstnavatele na starost. Taková škoda v případě neplatné výpovědi u řadových zaměstnanců činí řádově statisíce, u vedoucích zaměstnanců i jednotky miliónů korun.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 22. 10. 2019, Praha, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • 26. 11. 2019, Praha, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • 10. 12. 2019, Praha, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.

V průběhu druhé poloviny roku 2019 došlo a dojde k řadě legislativních změn, týkajících se problematiky výkonu práce a zaměstnávání. Tyto změny s sebou přinášejí nová pravidla, která je třeba zavést do firemní praxe, případně zvážit jejich využití v blízké či vzdálenější budoucnosti. Seminář bude veden prakticky nejen s poskytnutím informací, ale i s uvedením modelových případů a praktických doporučení. Individuálním otázkám účastníků bude věnován dostatečný prostor.

 • Absolventi kurzu se seznámí s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou.

HR manažerům, personalistům, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům a dalším zájemcům z oblasti právní a personální praxe.

Dopolední část:

 • Zákon o zaměstnanosti: změny v souvislosti s povinným hlášením cizinců
 • Nové vládní programy ekonomické migrace prakticky
 • Zákoník práce: změny již účinné (karenční doba, změna sazeb pojistného), změny odsouhlasené (e-neschopenka) a změny připravované

Odpolední část:

 • Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou neplatnou výpovědí
 • Podmínky vzniku osobní odpovědnosti personalistky/mzdové účetní za škodu
 • Prevence vzniku škody a návod náležitého postupu
 • Vliv druhu práce, pracovní náplně, faktické činnosti, velikosti a organizačního uspořádání zaměstnavatele
 • Okolnosti vylučující nebo krátící osobní odpovědnost za škodu
 • Limity povinnosti k náhradě škody
 • Mimořádné snížení povinnosti k náhradě škody
 • Srážky ze mzdy/započtení náhrady škody vůči mzdě nebo platu

Personalisté a mzdové účetní musí u zaměstnavatele řešit řadu pracovněprávních záležitostí, mimo jiné také připravovat, formulovat a doručovat výpovědi z pracovního poměru. Podle nedávno zveřejněného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2017, sp. zn. 21 Cdo 4353/2017, neplatnou výpovědí z pracovního poměru může zaměstnavateli vzniknout škoda, za kterou odpovídá ten zaměstnanec, který neplatnost výpovědi zavinil. Nejčastěji tedy půjde o personalisty, mzdové účetní, případně jiné zaměstnance, kteří tuto činnost mají u zaměstnavatele na starost. Taková škoda v případě neplatné výpovědi u řadových zaměstnanců činí řádově statisíce, u vedoucích zaměstnanců i jednotky miliónů korun.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:26.11.2019-26.11.2019
Kat. číslo:190596
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:10.12.2019-10.12.2019
Kat. číslo:190597
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:23.01.2020-23.01.2020
Kat. číslo:100560
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:1
Termín:12.02.2020-12.02.2020
Kat. číslo:100561
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:27.02.2020-27.02.2020
Kat. číslo:100562
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:25.03.2020-25.03.2020
Kat. číslo:100563
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené