Zákoník práce v roce 2019 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314

Kategorie Katalog kurzů


Seznámení s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou.
 • Absolventi kurzu se seznámí s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou.

HR manažerům, personalistům, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům a dalším zájemcům z oblasti právní a personální praxe.

Legislativní novinky

 • zvýšení minimální mzdy,
 • sdělení MPSV (zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na sociálním pojištění, úprava redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění),
 • splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění,
 • cestovní náhrady (zahraniční stravné 2018),
 • ochrana zdraví při práci,
 • dohoda mezi vládou ČR a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Stav legislativního vývoje

 • zrušení karenční doby,
 • přejmenování mateřské a rodičovské,
 • dlouhodobý pobyt cizince za účelem hledání zaměstnání,
 • zákon o zpracování osobních údajů,
 • zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně,
 • zrušení minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců.

Připravovaná novela Zákoníku práce 2019

 • nové důležité osobní překážky v práci a jejich uplatňování v pracovních vztazích (otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné),
 • změny v poskytování pracovního volna neuvolněným členům zastupitelstev,
 • změna výše minimální mzdy v širších souvislostech,
 • nová ustanovení zákoníku práce týkající se zákazu diskriminace zaměstnanců,
 • nové přestupky včetně výše finančních postihů v případě porušení předpisů v oblasti soukromí a osobních práv zaměstnanců a agenturního zaměstnání,
 • změny ustanovení zákoníku práce týkající se povinností zaměstnavatelů v ČR při odměňování zaměstnanců vysílaných ze zemí EU,
 • nová pravidla pro výdělečnou činnost uchazečů o zaměstnání,
 • možnost dočasného přidělování cizinců s povolením k zaměstnání, se zaměstnaneckou nebo modrou kartou, agenturou.

Nejnovější judikatura v oblasti pracovního práva

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené