Trendy ve vzdělávání a jejich vliv na rozvoj zaměstnanců v době digitalizace

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314


Zaměstnanci v podniku skrývají velký a v podstatě nekonečný potenciál. Pokud je tento potenciál vhodně nasměrován, podnik může mnohem snadněji překonat překážky a snadněji dosahovat stanovených cílů. Pro vzdělávání a rozvoj pracovníků je důležité stanovit jednotná pravidla a metodologické postupy pro tvorbu analýz vzdělávacích potřeb, definovat vzdělávací potřeby, sestavit plány, stanovit postup realizace a organizace vzdělávání, a především měřit a vyhodnocovat vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi. Je důležité též měřit dopad vzdělávání a rozvoje do výsledků jednotlivců, týmů a podniku jako celku. V tomto kurzu bude demonstrováno, jak lze v praxi takový systém vytvořit, a to vše samozřejmě s podporou moderních, digitálních nástrojů a možností, které sebou v posledních letech přinášejí nové technologie.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • uplatnit aktuální trendy ve vzdělávání,
 • obohatí firemní vzdělávací systém o více motivující metody rozvoje
 • analyzovat a identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje pro různé cílové skupiny a tvořit plány vzdělávání,
 • realizovat vzdělávací aktivity, vyhodnocovat efektivitu vzdělávacích aktivit, měřit výsledky vzdělávání a rozvoje.

Pracovníkům, kteří jsou odpovědni za organizaci vzdělávacích programů a všem manažerům, kteří se podílejí na stanovování osobního rozvoje svých podřízených.

Rozvoj lidských zdrojů nabývá stále více na aktuálnosti

Člověk jako největší bohatství, které firma má ? práce s lidmi přináší konkurenční výhodu

Jak je efektivně rozvíjet zaměstnance a využívat nové trendy ve vzdělávání

Identifikace vzdělávacích potřeb a plánování vzdělávání pracovníků

 • vydefinování potřeb.

Metody a formy rozvoje, jejich použitelnost a účinnost za využití aktuálních trendů

 • digitalizace ve vzdělávání a personalizované vzdělávací programy,
 • gamifikace a zážitkové učení,
 • microlearning,
 • e-learning, blended learning,
 • webináře, videosemináře, e-konference.

Analyzujete vzdělávací potřeby pomocí on-line nástrojů

Hodnocení vzdělávacího programu 

Personalista jako interní trenér, lektor

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, cvičení, řešení modelových situací.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Zuzana Z., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kurz se mi líbil, velmi dobrý lektor - naprostá spokojenost.

Andrea P., Doosan Bobcat EMEA s.r.o.

Kurz se mi líbil, skvělé sdílení zkušenosti!

Lenka R., Eurac Hradec s.r.o.

Děkuji za velmi pěkné školení ve velmi milém prostředí.

Dana K., Český statistický úřad

Děkuji za výborné školení, lektor rozumí danému tématu!

Místo konání:Brno
Dny:1
Termín:21.11.2019-21.11.2019
Kat. číslo:190592
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené