Trendy ve vzdělávání a jejich vliv na rozvoj zaměstnanců v době digitalizace

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314


Zaměstnanci v podniku skrývají velký a v podstatě nekonečný potenciál. Pokud je tento potenciál vhodně nasměrován, podnik může mnohem snadněji překonat překážky a snadněji dosahovat stanovených cílů. Pro vzdělávání a rozvoj pracovníků je důležité stanovit jednotná pravidla a metodologické postupy pro tvorbu analýz vzdělávacích potřeb, definovat vzdělávací potřeby, sestavit plány, stanovit postup realizace a organizace vzdělávání, a především měřit a vyhodnocovat vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi. Je důležité též měřit dopad vzdělávání a rozvoje do výsledků jednotlivců, týmů a podniku jako celku. V tomto kurzu bude demonstrováno, jak lze v praxi takový systém vytvořit, a to vše samozřejmě s podporou moderních, digitálních nástrojů a možností, které sebou v posledních letech přinášejí nové technologie.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • uplatnit aktuální trendy ve vzdělávání,
 • obohatí firemní vzdělávací systém o více motivující metody rozvoje
 • analyzovat a identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje pro různé cílové skupiny a tvořit plány vzdělávání,
 • realizovat vzdělávací aktivity, vyhodnocovat efektivitu vzdělávacích aktivit, měřit výsledky vzdělávání a rozvoje.

Pracovníkům, kteří jsou odpovědni za organizaci vzdělávacích programů a všem manažerům, kteří se podílejí na stanovování osobního rozvoje svých podřízených.

Rozvoj lidských zdrojů nabývá stále více na aktuálnosti

Člověk jako největší bohatství, které firma má ? práce s lidmi přináší konkurenční výhodu

Jak je efektivně rozvíjet zaměstnance a využívat nové trendy ve vzdělávání

Identifikace vzdělávacích potřeb a plánování vzdělávání pracovníků

 • vydefinování potřeb.

Metody a formy rozvoje, jejich použitelnost a účinnost za využití aktuálních trendů

 • digitalizace ve vzdělávání a personalizované vzdělávací programy,
 • gamifikace a zážitkové učení,
 • microlearning,
 • e-learning, blended learning,
 • webináře, videosemináře, e-konference.

Analyzujete vzdělávací potřeby pomocí on-line nástrojů

Hodnocení vzdělávacího programu 

Personalista jako interní trenér, lektor

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, cvičení, řešení modelových situací.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.




Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:08.10.2019-08.10.2019
Kat. číslo:190553
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:1
Termín:21.11.2019-21.11.2019
Kat. číslo:190592
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené