Trendy ve vzdělávání a jejich vliv na rozvoj zaměstnanců v době digitalizace

Kategorie Řízení lidských zdrojů


Zaměstnanci v podniku skrývají velký a v podstatě nekonečný potenciál. Pokud je tento potenciál vhodně nasměrován, podnik může mnohem snadněji překonat překážky a snadněji dosahovat stanovených cílů. Pro vzdělávání a rozvoj pracovníků je důležité stanovit jednotná pravidla a metodologické postupy pro tvorbu analýz vzdělávacích potřeb, definovat vzdělávací potřeby, sestavit plány, stanovit postup realizace a organizace vzdělávání, a především měřit a vyhodnocovat vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi. Je důležité též měřit dopad vzdělávání a rozvoje do výsledků jednotlivců, týmů a podniku jako celku. V tomto kurzu bude demonstrováno, jak lze v praxi takový systém vytvořit, a to vše samozřejmě s podporou moderních, digitálních nástrojů a možností, které sebou v posledních letech přinášejí nové technologie.

Absolventi kurzu budou schopni:

  • analyzovat a identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje pro různé cílové skupiny,
  • tvořit plány vzdělávání,
  • realizovat vzdělávací aktivity, vyhodnocovat efektivitu vzdělávacích aktivit, měřit výsledky vzdělávání a rozvoje.

Pracovníkům, kteří jsou odpovědni za organizaci vzdělávacích programů a všem manažerům, kteří se podílejí na stanovování osobního rozvoje svých podřízených.

Rozvoj lidských zdrojů nabývá na aktuálnosti

Jak se dospělí učí, pamatují a jak je efektivně rozvíjet

Identifikace vzdělávacích potřeb a plánování vzdělávání pracovníků

  • vydefinování potřeb organizace.

Metody a formy rozvoje, jejich použitelnost a účinnost

  • větší důraz na učení na pracovišti - klíč ke standardizaci,
  • e-learning, blended learning, koučink, mentorink,
  • webináře, videosemináře, e-konference a zážitkové učení.

Realizace vzdělávacího programu

Hodnocení vzdělávacího programu 

Personalista jako interní trenér, lektor

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, cvičení, řešení modelových situací.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:19.03.2019-19.03.2019
Kat. číslo:190551
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:18.06.2019-18.06.2019
Kat. číslo:190552
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:17.10.2019-17.10.2019
Kat. číslo:190553
Cena bez DPH:3800.00
Cena s DPH:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené