Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Specifika práce HR manažera v mezinárodním prostředí

Symbolem naší doby je setkávání a spolupráce lidí z různých kultur. Tato různost může kromě obohacení přinášet i různá úskalí a nedorozumění. Tento intenzivní kurz zaměřený na porozumění specifik práce HR manažera v multikulturním prostředí a trénink interkulturních kompetencí klade důraz na rozbor konkrétních situací z praxe s cílem podpořit efektivní spolupráci a synergii v mezinárodním prostředí.

Cíle

 • Absolvent kurzu porozumí hlavním specifikám spolupráce v mezinárodním prostředí a pochopí nejčastější příčiny vzniku interkulturních nedorozumění v konkrétním kontextu daných kultur.

Určeno

Všem manažerům i členům mezinárodních týmů, kteří chtějí lépe porozumět specifikám spolupráce v mezinárodním prostředí, hlouběji poznat problematiku a možnosti řešení interkulturního konfliktu a celkově podpořit synergii v multikulturním týmu.

Obsah

Specifika spolupráce v mezinárodním prostředí             

 • základní pilíře efektivní mezinárodní spolupráce,                      
 • role sebepoznání a vliv kultury na naše chování,
 • co to jsou interkulturní kompetence a jak je rozvíjet.

Jací jsme či nejsme aneb národní stereotypy

Odlišné principy fungování jednotlivých kultur s důrazem na analýzu a porovnání jednotlivých kultur           

 • hlavní rysy firemních prostředí (sociální statut, proces rozhodování, supervize, vnímání pravidel...),
 • průběh a charakteristika obchodních jednání (způsob komunikace, vnímání času, dodržování termínů apod.),
 • nejčastější oblasti nedorozumění a jak s nimi pracovat.

Klíč k interkulturnímu porozumění

 • představení hlavních kulturních dimenzí a jejich role v mezinárodní spolupráci.

Jak to vypadá v praxi

 • trénink na konkrétních modelových situacích, zpětná vazba.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.09.2018-24.09.2018
Kat. číslo:180561
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků