Inovativní vzdělávání
a poradenství

Průvodce začínajícího HR manažera/personalisty

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Personalista může do značné míry ovlivnit chod organizace, proto je jeho působení v organizaci klíčové, ovšem za předpokladu, že je rovnocenným partnerem vedením společnosti a jeho pozice není redukována na pouhou úřednickou evidenci. Personalista zde může po boku managementu spolupůsobit v roli zprostředkovatele změn, zpráv, opatření, přičemž skutečná náplň jeho role se může značně lišit vzhledem k velikosti organizace, typu a způsobu řízení organizace, firemní kultury, podílu zaměstnanců na vedení organizace   

 • Hlavním cílem tohoto programu je připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažera/personalisty a získat přehled o základních personálních procesech v HR, včetně nových trendů.

Program je určen především začínajícím HR manažerům, personalistům a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří se potřebují zorientovat v oblasti řízení lidských zdrojů.

Personalista stratég, tvůrce hodnot a strážce firemní kultury

 • role, funkce a autorita personalisty,
 • tvorba strategie řízení lidských zdrojů,
 • trendy v personalistice a budování zaměstnavatelské značky,
 • interní komunikace, její důležitost a účinné prostředky,
 • vize společnosti, co vytváří firemní kulturu, práce s hodnotami.

Popisy pracovních míst, kompetenční model

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • popis a specifikace pracovního místa,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu,
 • co je kompetence, jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčního modelu a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

Expert na vyhledávání kandidátů a vedení výběrového rozhovoru

 • plánování lidských zdrojů,
 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, kritéria pro výběr,
 • vedení rozhovoru, hodnocení a výběr kandidátů na základě kompetencí a firemních hodnot.

Moderní metody řízení pracovního výkonu

 • význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu,
 • řízení pracovního výkonu v průběhu roku, zpětná vazba a specifika vytýkacích rozhovorů,
 • příprava hodnoticího rozhovoru a jeho vedení,
 • vyhodnocení a využití výsledků rozhovoru.

Systémy odměňování a moderní účinné benefity

 • strategie tvorby odměňování a benefitů, politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Systematický rozvoj zaměstnanců

 • plánování vzdělávání - analýza a identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje,
 • vzdělávání pro různé cílové skupiny, vyhodnocení výsledků vzdělávání a jeho měření,
 • personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy.

Pracovní právo v praxi personálního manažera

 • aplikace zákoníku práce v činnosti personálního oddělení.

 BONUS: ONLINE 2 hodiny individuálního koučování

 Pozn.: Po dohodě lze absolvovat pouze vybraná témata.

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, modelové situace, videotrénink.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Personalista může do značné míry ovlivnit chod organizace, proto je jeho působení v organizaci klíčové, ovšem za předpokladu, že je rovnocenným partnerem vedením společnosti a jeho pozice není redukována na pouhou úřednickou evidenci. Personalista zde může po boku managementu spolupůsobit v roli zprostředkovatele změn, zpráv, opatření, přičemž skutečná náplň jeho role se může značně lišit vzhledem k velikosti organizace, typu a způsobu řízení organizace, firemní kultury, podílu zaměstnanců na vedení organizace   

 • Hlavním cílem tohoto programu je připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažera/personalisty a získat přehled o základních personálních procesech v HR, včetně nových trendů.

Program je určen především začínajícím HR manažerům, personalistům a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří se potřebují zorientovat v oblasti řízení lidských zdrojů.

Personalista stratég, tvůrce hodnot a strážce firemní kultury

 • role, funkce a autorita personalisty,
 • tvorba strategie řízení lidských zdrojů,
 • trendy v personalistice a budování zaměstnavatelské značky,
 • interní komunikace, její důležitost a účinné prostředky,
 • vize společnosti, co vytváří firemní kulturu, práce s hodnotami.

Popisy pracovních míst, kompetenční model

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • popis a specifikace pracovního místa,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu,
 • co je kompetence, jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčního modelu a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

Expert na vyhledávání kandidátů a vedení výběrového rozhovoru

 • plánování lidských zdrojů,
 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, kritéria pro výběr,
 • vedení rozhovoru, hodnocení a výběr kandidátů na základě kompetencí a firemních hodnot.

Moderní metody řízení pracovního výkonu

 • význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu,
 • řízení pracovního výkonu v průběhu roku, zpětná vazba a specifika vytýkacích rozhovorů,
 • příprava hodnoticího rozhovoru a jeho vedení,
 • vyhodnocení a využití výsledků rozhovoru.

Systémy odměňování a moderní účinné benefity

 • strategie tvorby odměňování a benefitů, politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Systematický rozvoj zaměstnanců

 • plánování vzdělávání - analýza a identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje,
 • vzdělávání pro různé cílové skupiny, vyhodnocení výsledků vzdělávání a jeho měření,
 • personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy.

Pracovní právo v praxi personálního manažera

 • aplikace zákoníku práce v činnosti personálního oddělení.

 BONUS: ONLINE 2 hodiny individuálního koučování

 Pozn.: Po dohodě lze absolvovat pouze vybraná témata.

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, modelové situace, videotrénink.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:8 dnů a 2 hod. online individuálního koučování
Termín:10.11.2021-12.11.2021
23.11.2021-24.11.2021
07.12.2021-09.12.2021
Kat. číslo:110570
Cena bez DPH:34000.00 Kč
Cena s DPH:41140.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:8 dnů a 2 hod. online individuálního koučování
Termín:14.03.2022-15.03.2022
29.03.2022-30.03.2022
11.04.2022-12.04.2022
26.04.2022-27.04.2022
Kat. číslo:120525
Cena bez DPH:37000.00 Kč
Cena s DPH:44770.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:8 dnů a 2 hod. online individuálního koučování
Termín:08.06.2022-09.06.2022
21.06.2022-22.06.2022
24.08.2022-25.08.2022
07.09.2022-08.09.2022
Kat. číslo:120526
Cena bez DPH:37000.00 Kč
Cena s DPH:44770.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:8 dnů a 2 hod. online individuálního koučování
Termín:10.10.2022-11.10.2022
25.10.2022-26.10.2022
09.11.2022-10.11.2022
22.11.2022-23.11.2022
Kat. číslo:120527
Cena bez DPH:37000.00 Kč
Cena s DPH:44770.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené