Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Pracovnělékařské služby

Pod číslem 202/2017 Sb. byla publikována novela zákona o specifických zdravotních službách, která obsahuje mimo jiné změny v posudkové péči a vydávání lékařských posudků, v provádění pracovnělékařských služeb a uznávání nemocí z povolání. Další změny nastanou novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb., (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novelou zákona o specifických zdravotních službách je rovněž změněn zákoník práce. Významné změny, které s účinností od 1. 11. 2017 nastaly, si vyžadují změny v podnikové praxi i činnosti lékařů poskytujících pracovnělékařské služby.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • zorientuje se v novelizovaných předpisech upravujících pracovnělékařské služby,
 • bude schopen aplikovat získané poznatky ve firemní praxi.

Určeno

Všem zaměstnancům personálních útvarů, mzdových účtáren a majitelům firem, kteří se potřebují zorientovat v dané problematice a správně aplikovat aktuální legislativu ve své firemní praxi.

Obsah

 • Přehled právní úpravy v oblasti pracovnělékařských služeb (zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017; zákoník práce; zvláštní právní předpisy - řidiči z povolání a další profese)
 • Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel
 • Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce
 • Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS (kdy nově není třeba trvalá smlouva)
 • Povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • Nový institut pověřeného poskytovatele
 • Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky) jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • Lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP)
 • Změny u dohod o pracích mimo pracovní poměr 
 • Nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • Povinnosti týkající se mladistvých a žáků při výkonu praktického vyučování
 • Povinnost úhrady pracovnělékařských prohlídek (změna u vstupních prohlídek)
 • Lékařské posudky
 • Výpis ze zdravotnické dokumentace (změna)
 • Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu/aktuální judikatura Nejvyššího soudu (na kolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS
 • Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS)
 • Vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Důsledky absence zdravotní způsobilosti zaměstnance podle zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce (povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci)
 • Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků