Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Personalisté a požadavky auditorů ISO 9001, IATF 16949

V organizacích certifikovaných podle ISO 9001 nebo IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům personalistiky otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů vyplývá z požadavků uvedených standardů. Jenže ty pokrývají celý systém managementu kvality nikoli jen řízení lidských zdrojů. Na druhou stranu řada z těchto požadavků je zajišťována prostřednictvím oddělení řízení lidských zdrojů anebo se tato oddělení budou na jejich plnění svou činností podílet. Proto je velmi žádoucí udělat si o těchto požadavcích přehled a pochopit jejich smysl.

Cíle

Cílem kurzu je posílení postoje pracovníků útvaru HR při auditech a seznámit je:

 • s účelem a cíli managementu kvality,
 • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky, které mají vztah k řízení lidských zdrojů,
 • s dalšími východisky pro aktivity oddělení řízení lidských zdrojů, která z uvedených standardů plynou nepřímo.

Určeno

Personalistům a pracovníkům útvarů řízení lidských zdrojů, kterým auditoři managementu kvality, s nimiž se potkávají, pokládají divné a nesrozumitelné dotazy a oni jim chtějí rozumět.

Obsah

 • Co se skutečně musí řešit vzhledem k požadavkům nově vydané normy IATF 16949, ISO 9001 a souvisejícím jiným požadavkům, které auditor bude vyžadovat (např. zajištění bezpečného pracovního prostředí)
 • Co z toho je vyloženě úkolem HR a na čem by se měl podílet
 • Jak lze například uvedené požadavky řešit a jak by na některá řešení reagoval auditor

Vybrané kapitoly ČSN EN ISO 9001 a/nebo IATF, které budou na kurzu probírány:

 • 4 Kontext organizace
 • 4.4.1.2 Bezpečnost produktu
 • 5.1.1.1 Společenská odpovědnost
 • 5.1.1.3 Vlastníci procesu
 • 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace
 • 7.1.2 Lidé
 • 7.1.4 Prostředí pro fungování procesů
 • 7.1.6 Znalosti organizace
 • 7.2 Kompetence
 • 7.2.3 Kompetence interních auditorů
 • 7.3 Povědomí
 • 7.3.2 Motivace a zmocňování zaměstnanců
 • 7 Komunikace
 • 8.1.2 Důvěrnost

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady, modelové situace.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.10.2018-22.10.2018
Kat. číslo:180558
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků