Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Personalista v roli firemního trenéra

Role personalisty v dnešní turbulentní době může být chápána podobně, jako role sportovního (či přímo fotbalového) trenéra - jeho cíle a rozpočet určuje majitel (zaměstnavatel) a právě jemu personalista zodpovídá za strategii, naplňování cílů a též za průběžné hodnocení týmu, případně odhad jeho budoucího vývoje. Tým nebývá složený pouze ze samých hvězd, vítězí taková sestava, která ví proč, jak a oč se hraje. Rozvoj všech hráčů (zaměstnanců), včetně talentů, jejich usměrňování a pomoc při zvládnutí svěřených rolí v týmu, to vše v zájmu strategie a dosažení cíle je právě tím, čím je úloha firemního trenéra definována, nemluvě o tom, že dále zodpovídá i za správnou náladu a "chemii" uvnitř týmu. Vyladění všech těchto aspektů pak umožňuje plynulé dosažení cíle, a to vše v podmínkách, které se neustále mění. Víc, než kdy jindy připomíná role personalisty roli trenéra a víc, než kdy jindy rozhodují nyní personalisté o budoucnosti svých společností.

Cíle

 • Absolvent kurzu pozná specifika vzdělávání dospělých, uvědomí si význam vlastního image a profesionálního vystupování při vzdělávání druhých, seznámí se se strukturou vzdělávacího procesu, naučí se připravit vzdělávací program vzhledem k vytyčeným cílům a bude realizovat krátký vzdělávací program.

Určeno

Všem příležitostným školitelům a trenérům jako návod, jak s účastníky vzdělávacího programu pracovat a zlepšit své lektorské dovednosti.

Obsah

Osobnost lektora, image a profesionální vystupování lektora, individuální příprava lektora na výuku

Prezentační dovednosti lektora, interního školitele

 • komunikační dovednosti lektora - verbální a nonverbální komunikace,
 • trénink verbální vybavenosti, techniky řeči a řeči těla,
 • jak zaujmout, udržet pozornost účastníků.

Účastník vzdělávacího programu

 • specifika vzdělávání dospělých,
 • motivace a aktivita účastníků.

Příprava vzdělávacího programu

 • stanovení cílů a sestavení obsahu,
 • struktura vzdělávací akce,
 • lektorský list - důležitá pomůcka lektora,
 • didaktické metody - jak vhodně vybrat s ohledem na účastníky a náš cíl,
 • pomůcky a technická podpora výuky, organizace kurzu.

Realizace vzdělávacího programu

 • rétorika - základní dovednost lektora,
 • reakce na otázky a námitky účastníků, umění naslouchat účastníkům a reagovat na jejich potřeby,
 • tréma a jak ji zmírnit,
 • diagnostika v práci lektora,
 • poskytování zpětné vazby lektorem.

Příprava vlastního vzdělávacího programu a trénink lektorských dovedností s dvojitou zpětnou vazbou

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, videotrénink se zpětnou vazbou, prezentace, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, brainstorming, skupinová práce, hraní rolí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:19.11.2018-20.11.2018
Kat. číslo:180513
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků