Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Metody skončení pracovního poměru se zvláštním zaměřením na organizační změny v podniku

Skončení pracovního poměru je podstatným zásahem do právních poměrů zaměstnance i zaměstnavatele. Zákoník práce určuje poměrně podrobná pravidla se zřetelem na zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance. Cílem semináře je zejména vyjasnění aplikace právních norem na konkrétní situace všech způsobů skončení pracovního poměru, kdy výklad ustanovení zákona není vždy jednoznačný.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • přesně se orientovat v právní úpravě skončení pracovního poměru při rozlišení jednotlivých způsobů,
 • správně uplatňovat aktuální výkladová stanoviska v praxi,
 • používat korektní dokumenty,
 • vyvarovat se nejčastějších chyb.

Určeno

Manažerům všech úrovní řízení, podnikovým právníkům a personalistům.

Obsah

Charakteristika právních jednání, jimiž lze rozvázat pracovní poměr

Vymezení způsobů skončení pracovního poměru

Pracovní poměry na dobu určitou

 • pravidla pro jejich sjednání,
 • vymezení doby určité,
 • zástupy za dobu překážek v práci,
 • výjimky.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 • zkušební doba (její sjednání, běh a počítání), podmínky platnosti,
 • pravidla pro rozvázání pracovního poměru ve zkušební době, omezení zaměstnavatele v době prvních 14 dnů nemoci nebo karantény zaměstnance.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

 • forma a náležitosti,
 • kdy je dohoda napadnutelná,
 • vážný důvod a výše podpory v nezaměstnanosti.

Výpověď z pracovního poměru

 • nesrozumitelná nebo ústní výpověď podle nového občanského zákoníku,
 • výpověď ze strany zaměstnance, odvolatelnost výpovědi,
 • výpověď ze strany zaměstnavatele,
 • odstupné versus odměna,
 • soudní ochrana v případě neplatnosti výpovědi (lhůty, podmínky, důsledky), soudní ochrana v případě nesrozumitelnosti či nedodržení písemné formy výpovědi.

Okamžité zrušení pracovního poměru

 • důvody na straně zaměstnavatele a zaměstnance,
 • kdy dosahuje porušení pracovní kázně zvlášť hrubého způsobu,
 • okamžité zrušení ze strany zaměstnance (podmínky, jak postupovat v případě sporné části mzdy nebo při zpracování mezd apod.).

Další způsoby skončení pracovního poměru

 • smrt zaměstnance nebo smrt (zánik) zaměstnavatele,
 • specifika ve vztahu k cizincům.

Judikatura Nejvyššího soudu a příklady ze soudní praxe

Vzorové dokumenty

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:08.11.2018-08.11.2018
Kat. číslo:180577
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků