Inovativní vzdělávání
a poradenství

Manažer lidského kapitálu

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Dnešní svět byznysu vyžaduje, aby se vedení firmy i se svou podnikovou strategií co nejvíce přizpůsobilo pokrokovým trendům v oblasti řízení. Do popředí hodnot úspěšné organizace vstupují atributy jako přizpůsobivost, pružnost, schopnost rychleji měnit směr a více se orientovat na zákazníky. Moderní organizace tudíž potřebuje, aby také oddělení lidských zdrojů podporovalo toto novodobé myšlení a přispělo aktivně ke zvýšení ziskovosti společnosti. V tomto kontextu se s potřebami měnící se společnosti analogicky mění i role HR manažerů, HR specialistů v leadry a manažery lidského kapitálu.

Hlavním cílem tohoto programu je uvědomit si současné nové potřeby a požadavky firmy na pozici HR manažera, HR specialisty:

 • rozvinout a posunout se v klíčových personálních oblastech, které si žádá dnešní doba v současných organizacích a firmách,
 • sdílet a inspirovat se praktickými zkušenostmi z denní personální praxe,
 • diskutovat aktuální HR témata řešená ve firmách.

HR manažerům, personálním ředitelům, kteří mají minimálně 3letou praxi v oblasti HR, ideální nadstavba pro absolventy kurzu HR manažer - akademie pro personální manažery, kteří chtějí prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti, podělit se o své zkušenosti a inspirovat se zkušenostmi lektorů i ze strany účastníků kurzu.

Tvorba personální strategie a péče o firemní kulturu a hodnoty

Personální strategie by zpravidla měla vycházet ze strategie podniku, týká se dosažení cílů v personální oblasti, proto je důležitý správný přístup k vytváření personální strategie, při čemž stoprocentně správný přístup neexistuje, každá firma si jej musí vytvořit sama. Aby si firma zvolila pro ni vyhovující přístup, musí vědět, co chce.

 • Analýza personálních potřeb podniku
 • SWOT analýza v personálním řízení
 • Umět prosadit personální strategii

Je vůbec možné cíleně rozvíjet firemní kulturu, emoční oblast firmy? Ano, ale nestačí pouze nadefinovat firemní hodnoty a sepsat Kodex dobrých mravů, je třeba naučit zaměstnance tyto firemní hodnoty především sdílet

Personalista jako lídr firemní kultury

 • Viditelná a "hmatatelná" část firemní kultury deklarovaná část FK, neviditelná či subjektivní část FK
 • Jak ji měřit 
  Kultura orientovaná na byznys, na kvalitu, na nízké náklady, na inovace
  Signály pozitivního a negativního výkonového klimatu
  Druhy firemních kultur
  Proč manažeři často selhávají při budování FK
 • Hodnoty firmy, žádoucí/nežádoucí chování dle hodnot

Lidský kapitál jako jeden z klíčových rozvojových faktorů firmy

Lidský kapitál je možné definovat jako schopnosti, dovednosti a odpovídající motivaci tyto schopnosti a dovednosti rozvíjet a v organizaci uplatňovat. Jedná se tedy o potenciál skrytý v hlavách lidí, který nemusí být nijak zachycen, ale pro znalostní, zkušenostní a nakonec i ekonomický rozvoj organizace je navýsost žádoucí umět tento potenciál vytvářet, sdílet a využívat. Bez nadsázky totiž pro většinu organizací představuje způsob udržení konkurenceschopnosti. 

 • Rozvoj lidského kapitálu ve vazbě na strategii a cíle podniku
 • Jak nalézt talentované lidi v organizaci?
 • Motivace talentovaných lidí
 • Proces identifikace, výběru a rozvoje talentů
 • Příprava budoucnosti organizace z pohledu požadavků kladených na jednotlivá pracovní místa
 • Talenty pro různé úrovně řízen a řízení jejich výkonnosti
 • Jak řídit kariéru talentu a plánovat nástupnictví v organizaci

HR Business partnerství

Každý manažer by měl mít po svém boku někoho, koho může vnímat nejen jako dodavatele služeb v oblasti HR, ale především jako rovnocenného partnera. Ať už jde o marketing, finance nebo sítě, manažer by měl mít neustále k dispozici někoho, kdo je vždy schopen mu poradit, nasměrovat ho, poskytnout mu radu a konzultaci. Měl by ho včas upozornit na případná rizika z pohledu řízení lidí, která mohou v jeho jednotce nastat. A měl by zároveň nabídnout vhodné a efektivní řešení, jak těmto rizikům předcházet a naopak jak z daného týmu dostat - v tom pozitivním slova smyslu - maximum. To vše jsou důvody, proč vznikla pozice HR business partnera, proč stále více firem na tento model přechází 

 • Jak se stát HRBP aneb rozdíl mezi HR Managerem a HR Business Partnerem
 • Požadované vlohy, kompetence a osobnostní charakteristiky HRBP
 • Jak se dostat od administrativy k internímu poradenství?

Firemní mediace a koučování zaměstnanců

Mediace je alternativní způsob řešení sporu, který umožňuje účastníkům sporu v bezpečném prostředí, s pomocí personalisty - mediátora - vyjádřit své postoje, probrat je a postupně nalézat možná řešení zohledňující potřeby a zájmy všech zúčastněných. 

Způsob řešení konfliktů pomocí mediace

 • komunikační techniky při firemní mediaci, principy mediace
 • fáze mediace
 • role mediátora

Personalista v roli kouče

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj zaměstnance v jím zvolené oblasti. Personalista v roli kouče hledá řešení společně se zaměstnancem/interním klientem.

 • situace pro koučování
 • struktura koučovacího rozhovoru
 • práce s otázkami a aktivním nasloucháním
 • trénink koučovacího rozhovoru
 • práce s akčním plánem a zpětnou vazbou

BONUS: ONLINE 4 hodiny online individuálního koučování

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, modelové situace.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené