Inovativní vzdělávání
a poradenství

Lidský kapitál jako jeden z klíčových rozvojových faktorů firmy

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Lidský kapitál je možné definovat jako schopnosti, dovednosti a odpovídající motivaci tyto schopnosti a dovednosti rozvíjet a v organizaci uplatňovat. Jedná se tedy o potenciál skrytý v hlavách lidí, který nemusí být nijak zachycen, ale pro znalostní, zkušenostní a nakonec i ekonomický rozvoj organizace je navýsost žádoucí umět tento potenciál vytvářet, sdílet a využívat. Bez nadsázky totiž pro většinu organizací představuje způsob udržení konkurenceschopnosti

Absolventi kurzu budou schopni:

 • co nejjednoduššími způsoby rozpoznat a rozvíjet talentované zaměstnance,
 • naplánovat nástupnictví v organizaci,
 • si uvědomit, které nástroje fungují k udržení a angažovanosti nejdůležitějších zaměstnanců,
 • získají inspirace pro zavedení Talent Managementu ve firmě.

Manažerům a pracovníkům HR a jednotlivcům, kteří se zabývají rozvojem a vedením zaměstnanců.

 • Rozvoj lidského kapitálu ve vazbě na strategii a cíle podniku
 • Jak nalézt talentované lidi v organizaci?
 • Motivace talentovaných lidí
 • Proces identifikace, výběru a rozvoje talentů
 • Příprava budoucnosti organizace z pohledu požadavků kladených na jednotlivá pracovní místa
 • Talenty pro různé úrovně řízen a řízení jejich výkonnosti.
 • Jak řídit kariéru talentu a plánovat nástupnictví v organizaci

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené