HR Summer Camp pro začínající personalisty

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314


HR Summer Camp je mimořádný intenzivní rozvojový program, který v koncentrované podobě a formálně-neformálním způsobem poskytne svým účastníkům komplexní vhled do systémů a procesů v oblasti řízení lidských zdrojů v moderní organizaci. Kombinuje v sobě tradiční výuku s prvky moderního digitálního vzdělávání.   

 • Absolventi se seznámí s moderními technikami, procesy a nástroji řízení lidských zdrojů a dozví se, jakým směrem se práce s lidmi a lidským kapitálem vyvíjí.
 • Získají komplexní přehled o řízení lidských zdrojů ve firmě a způsobu nastavování a vedení jednotlivých HR procesů.
 • Procvičí se v hard i soft skills nutných pro zvládání role personalisty.
 • Navážou osobní i profesionální kontakty s odborníky v oblasti HRM.

Kurz je určen začínajícím personalistům, kteří se potřebují v problematice řízení lidských zdrojů rychle zorientovat a získat přehled o základních personálních procesech.

1.den

Management lidských zdrojů a personalista jako leader firemní kultury

 • role, funkce a autorita personalisty,
 • trendy v personalistice a budování zaměstnavatelské značky,
 • vize společnosti, co vytváří firemní kulturu, práce s hodnotami.

Personalista jako expert na komunikaci a podporovatel týmové spolupráce

 • role v týmu a jejich vliv na výkon a efektivitu,
 • komunikační dovednosti HR manažera,
 • práce s konflikty, HR manažer jako mediátor

2. den

Popisy pracovních míst, kompetenční model

 • popis a specifikace pracovního místa,
 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • kompetence, klíčové kompetence.

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců, vedení výběrového rozhovoru 

 • budování brandu organizace, marketing firmy,
 • způsob vyhledávání kandidátů, kritéria pro výběr, vedení rozhovoru a výběr kandidátů na základě kompetencí a firemních hodnot.

3. den

Motivace a řízení pracovního výkonu zaměstnanců

 • jak na motivaci zaměstnanců, aktuální pohled na potřeby zaměstnanců v kontextu motivace, role odměňování a benefitů v motivaci zaměstnance,
 • zpětná vazba, práce s pochvalou a výtkou, význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu,
 • hodnocení jako proces řízení výkonu,
 • praktický trénink motivačních a hodnoticích rozhovorů a zpětné vazby,
 • vyhodnocení a využití výsledků rozhovoru.

4. den

Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v době digitálních technologií

 • plánování vzdělávání - analýza a identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje,
 • vzdělávání pro různé cílové skupiny, vyhodnocení výsledků vzdělávání a jeho měření,
 • personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy.

Videotrénink - Profesionální vedení výběrového rozhovoru

Virtuální třída - Zvládání emocí v náročných situacích

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, modelové situace, videotrénink.

 • prezence 8.15-8.30 hod.,
 • program 8.30-16.30 hod.
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:22.07.2019-25.07.2019
Kat. číslo:190593
Cena bez DPH:16900.00
Cena s DPH:20449.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené