Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


HR marketing

Budování "značky zaměstnavatele" se v současné době stalo jedním ze základních předpokladů k získání a udržení opravdu kvalitních lidí v organizaci. Pokud chcete být atraktivním zaměstnavatelem a zároveň firmou s vysokým potenciálem, je důležité se zabývat jak externím, tak interním HR marketingem. Na našem semináři získáte praktické inspirace, jak prostřednictvím HR marketingu ovlivňovat potřebné cílové skupiny na interním i externím trhu práce a jak k této problematice přistoupit systematicky.

Cíle

Absolventi kurzu budou:

 • znát vymezení interního personálního marketingu a jeho východiska,
 • mít praktické inspirace, jak posílit prostřednictvím interního personálního marketingu strategický význam řízení lidských zdrojů ve firmě a prestiž útvaru lidských zdrojů,
 • vědět, jak dlouhodobě budovat značku zaměstnavatele na trhu práce i v interním prostředí firmy.

Určeno

Kurz je určen všem personálním pracovníkům, kteří se chtějí zorientovat v aktuálních trendech oboru a získat inspiraci od lektorů z praxe.

Obsah

Cíle interního a externího HR marketingu

 • vazby externího a interního personálního marketingu, v čem se vzájemně propojují, doplňují,
 • jaká východiska určují nastavení a využití nástrojů interního personálního marketingu.

Externí HR marketing

 • budování značky zaměstnavatele na trhu práce,
 • role moderních technologií v marketingové komunikaci firmy i v náboru zaměstnanců,
 • HR marketing na sociálních sítích a internetu - aktuální trendy a praktické příklady.

Interní HR marketing

 • rozvoj komunikace se zaměstnanci jako součást interního personálního marketingu.

Konkrétní příklady realizace z praxe a jejich rozbor

Diskuze, sdílení zkušeností

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení modelových situací.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:25.10.2018-25.10.2018
Kat. číslo:180552
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků