Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


GDPR - praktický výklad pro personální praxi. Opravdu nás čeká revoluce?

Zpracování osobních údajů se nás týká častěji, než by se mohlo zdát: mnohokrát si podnikatelé ani neuvědomují, že jsou v postavení správců a že se jich týkají specifické povinnosti, jejichž nesplnění by mohlo přinést nepříjemné finanční postihy ze strany dozorových orgánů; často ani netušíme, že jsme v postavení subjektu údajů, a jaká máme práva a možnosti ochrany. Toto téma nabývá momentálně na důležitosti i díky aktuální konstelaci v rámci EU, když od května 2018 nabude účinnosti nové evropské nařízení týkající se tohoto tématu (tzv. GDPR). Specifický význam má ochrana osobních údajů ve vztahu k zaměstnancům. Víte, jaké údaje smí zaměstnavatel získávat od zaměstnanců a za jakých podmínek? Jste si jistí, jak správně s osobními údaji zaměstnanců nakládat? Cítíte se pevní v kramflecích ohledně režimu kamerových systémů na pracovištích a ohledně dalších forem monitoringu zaměstnanců? Dokážete rozlišit, jaké povinnosti je nutné splnit vůči Úřadu na ochranu osobních údajů a co v souvislosti s ochranou osobních údajů dozoruje inspektorát práce? Na tyto a mnohé další otázky odpoví tento seminář.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • rozpoznat, které konkrétní situace spadají do působnosti právní úpravy ochrany osobních údajů,
 • uvědomit si praktické povinnosti tváří v tvář konkrétní situaci zpracování osobních údajů,
 • osvojit si správné postupy při dílčích operacích spadajících do zpracování osobních údajů,
 • vyloučit rizika sankcí ze strany dozorových orgánů,
 • nastavit správné interní mechanizmy zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské praxe,
 • správně aplikovat zákonná pravidla pro monitoring zaměstnanců,
 • zorientovat se v evropském kontextu ochrany osobních údajů.

Určeno

Všem osobám podílejícím se na obchodním vedení společností, personálním manažerům a všem zájemcům o danou problematiku.

Obsah

Základní právní pilíře ochrany osobních údajů

 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679: čerstvá novinka - výklad,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • vybrané pasáže zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • vybrané pasáže zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Povinnosti dotčených subjektů v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • informační povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů,
 • registrace,
 • informační povinnost vůči zaměstnancům,
 • souhlas zaměstnanců,
 • zabezpečení osobních údajů v praxi,
 • archivace,
 • informace o zaměstnancích v pracovněprávní dokumentaci.

Kamerové systémy na pracovišti - speciální povinnosti

 • povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce,
 • konkrétní případy,
 • sankce za porušení.

Další formy monitoringu zaměstnanců

 • kontrola zneužívání výpočetní a telekomunikační techniky, zaměstnavatele ze strany zaměstnanců,
 • konkrétní případy,
 • české právo versus Evropa (judikatura).

Monitoring zaměstnavatelů ze strany zaměstnanců

 • analýza zásadního nálezu ústavního soudu.

Moderní trendy v komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

 • Social Media Policy.

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.03.2018-21.03.2018
Kat. číslo:180585
Cena s DPH 21%:4356.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:18.04.2018-18.04.2018
Kat. číslo:180586
Cena s DPH 21%:4356.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:1
Termín:19.04.2018-19.04.2018
Kat. číslo:180589
Cena s DPH 21%:4356.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:10.05.2018-10.05.2018
Kat. číslo:180587
Cena s DPH 21%:4356.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků