Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Diagnostické metody a jejich využití v práci HR

Současné možnosti a nabídka umožňuje personalistům velký výběr nejrůznějších profesních diagnostik, které se tváří jako dokonalý nástroj pro poznání zaměstnanců - jejich znalostí, schopností, dovedností a posouzení rozvojového potenciálu. Velká očekávání, která jsou na začátku, ale nebývají často zcela naplněna. Tento specializovaný kurz si klade za cíl zvýšit odbornost a orientaci personalistů v diagnostických metodách tak, aby byli schopni vybrat ty nejvhodnější dle současných trendů a uměli je i správně použít.

Cíle

Absolventi kurzu:

 • získají přehled o současně používaných diagnostických metodách,
 • některé metody si vyzkouší na sobě a naučí se s nimi pracovat,
 • dostanou konkrétní tipy na diagnostické nástroje, kterými by mohli vylepšit svoji práci,
 • naučí se sestavit optimální diagnostickou baterii dle konkrétního zadání,
 • získají větší jistotu v uplatnění diagnostik v praxi.

Určeno

Personálním manažerům, personalistům, HR specialistům, kteří se ve své práci setkávají s diagnostickými metodami.

Obsah

Použití diagnostických metod v praxi

 • výběr vhodných metod a jejich použití,
 • sestavení diagnostické baterie sledující zvolená kritéria,
 • výběr nových zaměstnanců,
 • analýza rozvojového potenciálu.

Psychodiagnostika a osobnostní dotazníky

 • etické otázky v psychodiagnostické činnosti,
 • testové metody.

Znalostní testy

 • možnosti testování odborných znalostí,
 • řešení konkrétních modelových situací.

On-line testování

 • výhody, nevýhody,
 • jak pracovat s výstupy,
 • zpětná vazba testovaným.

Metodika

Interaktivní výklad lektora, ukázky, sebezkušenost s testovými metodami, cvičení, příklady z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:19.11.2018-19.11.2018
Kat. číslo:180528
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků