Inovativní vzdělávání
a poradenství

Diagnostické metody a jejich využití v práci HR

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Současné možnosti a nabídka umožňuje personalistům velký výběr nejrůznějších profesních diagnostik, které se tváří jako dokonalý nástroj pro poznání zaměstnanců - jejich znalostí, schopností, dovedností a posouzení rozvojového potenciálu. Velká očekávání, která jsou na začátku, ale nebývají často zcela naplněna. Tento specializovaný kurz si klade za cíl zvýšit odbornost a orientaci personalistů v diagnostických metodách tak, aby byli schopni vybrat ty nejvhodnější dle současných trendů a uměli je i správně použít.

Absolventi kurzu:

 • získají přehled o současně používaných diagnostických metodách,
 • některé metody si vyzkouší na sobě a naučí se s nimi pracovat,
 • dostanou konkrétní tipy na diagnostické nástroje, kterými by mohli vylepšit svoji práci,
 • naučí se sestavit optimální diagnostickou baterii dle konkrétního zadání,
 • získají větší jistotu v uplatnění diagnostik v praxi.

Personálním manažerům, personalistům, HR specialistům, kteří se ve své práci setkávají s diagnostickými metodami.

Použití diagnostických metod v praxi

 • výběr vhodných metod a jejich použití,
 • sestavení diagnostické baterie sledující zvolená kritéria,
 • výběr nových zaměstnanců,
 • analýza rozvojového potenciálu.

Psychodiagnostika a osobnostní dotazníky

 • etické otázky v psychodiagnostické činnosti,
 • testové metody.

Znalostní testy

 • možnosti testování odborných znalostí,
 • řešení konkrétních modelových situací.

On-line testování

 • výhody, nevýhody,
 • jak pracovat s výstupy,
 • zpětná vazba testovaným.

Interaktivní výklad lektora, ukázky, sebezkušenost s testovými metodami, cvičení, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Zuzana H., UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o.

Velmi přínosné školení, spousta nových informací, metod a jejich využití v HR.

Zuzana H., UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o.

Super výklad s praktickými poznatky, testování nás, "stavění do děje", díky!

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:19.11.2020-19.11.2020
Kat. číslo:100529
Cena bez DPH:4300.00
Cena s DPH:5203.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené