Inovativní vzdělávání
a poradenství

Strategický nákup a jeho řízení

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Rozvojový program pro strategické nákupce - nákup v souvislostech: Strategický nákup se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na rozpracování firemní strategie do funkční strategie nákupní a následně na řízení a výkon taktických nákupních činností pro jednotlivé nákupní trhy - skupiny. Primárním cílem je uspokojení potřeb zákazníka, tzn. že nákupní útvar/specialista musí nabízet přidanou hodnotu pro svého interního zákazníka, tedy celou společnost. Zaměřuje se na konkurenceschopnost vstupů, vztahy, optimalizaci nákupního procesu, jeho štíhlost, výkon, flexibilitu. 

 • Získat přehled o zdrojích pro tvorbu strategie a taktického plánování nákupu.
 • Umět používat nejužitečnější strategické nástroje a metody. 
 • Řídit nákupní činnosti a sourcingové úlohy proporcionálně a diferencovaně dle stupně důležitosti.
 • Naučit se pracovat s nákupními skupinami tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost firmy již na vstupu.

Strategickým nákupčím, manažerům nákupu, pracovníkům obchodních oddělení, pracovníkům logistiky, marketingu, informatiky, manažerům a majitelům firem.

1. den

Strategické řízení a organizace nákupu

Nástroje strategického řízení

 • strategie nákupu, organizace, metodiky,
 • analýzy v nákupu: RRS, Porter, Kraljic, VRIO,
 • Category Management,
 • management dodavatelů - Onboarding, SRM, R4S, R2O,
 • požadavky, potřeby, Demand Management,
 • plánování v nákupu,
 • plnění - Controlling - KPI.

2. den

Úlohy strategického nákupu

 • analýza potřeby a portfolia dodavatelů,
 • strategie,
 • taktické plánování,
 • kvalifikace dodavatelů.
 • výběr dodavatele - taktiky, cena/náklady,
 • kontrakting,
 • hodnocení výkonu dodavatelů,
 • aktivity - ostatní,
 • informační podpora.

Outsourcing/insourcing nakupovaných činností

Projektové řízení v nákupu

Výklad spojený s diskuzí, příklady z praxe, příklady a jejich řešení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 18. - 19. 5. 2020, Praha, školí Ing. Josef Zrník
 • 22. - 23. 9. 2020, Praha, školí Ing. Josef Zrník
 • 8. - 9. 12. 2020, školí Ing. Josef Zrník
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:18.05.2020-19.05.2020
Kat. číslo:101009
Cena bez DPH:8400.00
Cena s DPH:10164.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:22.09.2020-23.09.2020
Kat. číslo:101010
Cena bez DPH:8400.00
Cena s DPH:10164.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.12.2020-09.12.2020
Kat. číslo:101011
Cena bez DPH:8400.00
Cena s DPH:10164.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené