Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Nákup jako zdroj zvýšení zisku firmy

Seminář je zaměřen na úlohu nákupu při hledání a realizaci úspor ve firmě. Na praktických příkladech ukazuje možné zdroje úspor včetně netradičních, možnosti využití nákupu pro skutečné úspory, ale i způsoby, jak lze příležitosti pro úspory promarnit.

Cíle

 • Tradiční i netradiční zdroje úspor ve firmě, jak je odhalit a využít.
 • Nezastupitelná role nákupu při hledání a realizaci úspor.
 • Různé výklady pojmu úspora (snížení ceny, menší objem, krácení rozpočtu).
 • Papírové vs. skutečné úspory.

Určeno

Seminář je určen především pracovníkům nákupních útvarů a jejich manažerům, ale i dalším manažerům útvarů odpovědných za náklady a finančním manažerům odpovědných za rozpočet.

Obsah

 • Role nákupu při hledání a realizaci příležitostí k úsporám ve firmě
 • Kde a jak hledají jednotlivé články nákupního procesu možnosti úspor a jak je sladit
 • Rozdíly mezi úsporou vyjednanou, fakturovanou a zaúčtovanou
 • Srovnání úspor s vyvolanými náklady, posuzování efektu dosažených úspor v čase
 • Moderní nákupní nástroje podporující hledání a realizaci úspor
 • Úspory v procesních nákladech vs. úspory v nákupu
 • Rozdíl mezi systémovými úsporami a škrty, trvalá úspora vs. okamžitá úspora
 • Zapojení nákupu do přípravy rozpočtu jako významný zdroj úspor
 • Strategický vs. operativní přístup k hledání úspor v nákupu
 • Vliv spolupráce jednotlivých útvarů a nákupu na výši úspor

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Plzeň
Dny:1
Termín:26.11.2018-26.11.2018
Kat. číslo:181018
Cena s DPH 21%:5929.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků