Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Efektivní a výkonný proces nákupu

Efektivní a výkonný proces nákupu závisí nejen na nákupních znalostech a dovednostech nákupců, ale také na nastavení pravidel procesu a komunikaci zainteresovaných útvarů. Přijďte se naučit, jak nastavit, využít a vykonávat optimální mix všech těchto faktorů pro splnění cílů nákupu v souladu s cíli celé firmy.

Cíle

 • Získat znalosti a praktické dovednosti potřebné k efektivnímu vykonávání nákupních činností a tím přispět ke zlepšení výsledků nákupního útvaru a k funkční spolupráci s ostatními útvary ve firmě.

Určeno

Nákupčím, manažerům nákupu, manažerům dalších procesů a útvarů, ředitelům a majitelům firem.

Obsah

 • Nastavení a efektivní výkon nákupních činností
 • Kdo a jak ovlivňuje nákupní proces, jak správně nastavit spolupráci útvarů
 • Práce s nákupním požadavkem jako klíčovým podkladem pro nákup
 • Přehled metod výběru dodavatele a získání optimálních nákupních podmínek pro různé nákupní situace a kategorie položek
 • Elektronizace nákupu - trend k zefektivnění výkonu nákupních činností
 • Základy tvorby strategie nákupu a využití jejích nástrojů a metod
 • Vyhledávání, kvalifikace, hodnocení a efektivní komunikace s dodavateli
 • Klíčová role nákupu při vyjednávání strategických partnerství s dodavateli
 • Smlouvy s dodavateli - na co nezapomenout z pohledu nákupu
 • Rizika v nákupním procesu - a jejich eliminace
 • Ukazatele pro měření výkonnosti nákupu

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:15.10.2018-16.10.2018
Kat. číslo:181006
Cena s DPH 21%:9438.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků