Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308


Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících v rámci EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s doložkami INCOTERMS a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se dodacích doložek.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v aktuálních dodacích doložkách INCOTERMS 2010,
 • řádně vyplňovat údaje související s INCOTERMS do celních a statistických (INTRASTAT) dokumentů,
 • rozumět dopadům zvolené doložky INCOTERMS na stanovení celní hodnoty a vyměření cla,
 • rozumět vlivu dodacích doložek na DPH v zahraničním obchodě,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje k problematice.

Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících v rámci EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům.

 • Základy práva EU k problematice, globální rozsah INCOTERMS a regionální rozdíly
 • Dodací podmínky INCOTERMS obecně - o čem to je a o čem to není
 • Druhy a kategorizace dodacích doložek
 • Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000 a jejich využití v obchodních operacích
 • Souvislosti mezi INCOTERMS a druhem dopravy
 • Zlatá pravidla používání INCOTERMS
 • INCOTERMS při vnitrounijním obchodě se zbožím, včetně dopadů na vykazování INTRASTATU
 • INCOTERMS při dovozu a vývozu zboží, včetně dopadů na celní řízení
 • INCOTERMS - vliv dodacích doložek na DPH při zahraničním obchodě
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Rádi bychom Vám poděkovali za profesionálně provedené školení INCOTERMS. Ohlas ze strany zaměstnanců byl velmi pozitivní. Rozsah školení, poutavá teorie a její vysvětlení na praktických příkladech a mnoho dalšího vytvořilo výborné školení jinak relativně složité problematiky.

Rostislav V. ZF Electronics Klášterec

Místo konání:České Budějovice
Dny:1
Termín:12.06.2019-12.06.2019
Kat. číslo:191214
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.10.2019-21.10.2019
Kat. číslo:191215
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené