Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní sazebník 2021/2022

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celním sazebníkem EU a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se zařazování zboží.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v celním sazebníku EU,
 • používat celní sazebník pro celní, statistické a daňové účely,
 • prakticky využívat závazných a nezávazných informací o sazebním zařazení,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje.

 • Základy práva EU - Celní sazebník jako právní předpis EU
 • Celní předpisy EU, česká legislativa, související ustanovení
 • Struktura celního sazebníku
 • Harmonizovaný systém
 • Kombinovaná nomenklatura EU
 • TARIC, TARIC CZ
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Závazná informace o sazebním zařazení
 • Celní sazebníky třetích zemí
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití pro správné zařazení zboží

 Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Zaměstnancům, popř. zástupcům firem obchodujících se zeměmi EU a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou celních sazeb EU.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 17. 6. 2021, Praha, školí Ing. Michal Kubát
 • 24. 11. 2021, Praha, školí Ing. Michal Kubát
Místo konání:online
Dny:1
Termín:17.06.2021-17.06.2021
Kat. číslo:111207
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.11.2021-24.11.2021
Kat. číslo:111208
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené