Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2022 v obchodní praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celními preferencemi a důkazy původu, a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se preferenčních vztahů EU, včetně podrobného vysvětlení a ukázky příkladů aplikace novelizovaných alternativních pravidel původu v EURO-Středomořské oblasti od 9/2021 a dále specifik pravidel původu v nejvýznamnějších partnerských zemích EU (Velká Británie, Švýcarsko, Turecko, Japonsko, Vietnam a další).

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v preferenčních vztazích EU,
 • orientovat se ve složité problematice pravidel původu,
 • vystavovat řádné důkazy původu,
 • využívat finančních výhod, které obchodování se znalostmi preferencí EU přináší,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje k problematice.

Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se setkávají při své praxi s preferenčními pravidly původu a potřebují tedy řádně stanovit a prokazovat původ obchodovaného zboží.

 • Základy práva EU k problematice
 • Struktura preferenčního systému EU
 • Nepreferenční pravidla původu
 • Jednostranná preferenční opatření (GSP)
 • Zóny volného obchodu (FTA), celní unie (CU)
 • Stanovení původu zboží (pravidla, kumulace, drawback,?)
 • Důkazy původu (EUR1, FORM A, A.TR., prohlášení vývozce,?)
 • Prohlášení dodavatele (prokazování původu v rámci EU)
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • říjen 2022, školí Ing. Michal Kubát
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené