Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celními preferencemi a důkazy původu, a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se preferenčních vztahů EU.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v preferenčních vztazích EU,
 • orientovat se ve složité problematice pravidel původu,
 • vystavovat řádné důkazy původu,
 • využívat finančních výhod, které obchodování se znalostmi preferencí EU přináší,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje k problematice.

Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům.

 • Základy práva EU k problematice
 • Struktura preferenčního systému EU
 • Nepreferenční pravidla původu
 • Jednostranná preferenční opatření (GSP)
 • Zóny volného obchodu (FTA), celní unie (CU)
 • Stanovení původu zboží (pravidla, kumulace, drawback,?)
 • Důkazy původu (EUR1, FORM A, A.TR., prohlášení vývozce,?)
 • Prohlášení dodavatele (prokazování původu v rámci EU)
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Hana H., Greiner PURtec CZ spol. s r.o.

Profesionální přístup, skvělé vysvětlení tématiky a srozumitelnost.

Libor P., ELEKTROMETALL s.r.o.

Věcný stručný výklad a velká odbornost.

 • 15. 9. 2020, Plzeň, školí plk. Ing. Michal Kubát
 • 22. 9. 2020, Praha, školí plk. Ing. Michal Kubát
Místo konání:Plzeň
Dny:1
Termín:15.09.2020-15.09.2020
Kat. číslo:101211
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.09.2020-22.09.2020
Kat. číslo:101212
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené