Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2018 v obchodní praxi

Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celními preferencemi a důkazy původu, a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se preferenčních vztahů EU.

Cíle

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v preferenčních vztazích EU,
 • orientovat se ve složité problematice pravidel původu,
 • vystavovat řádné důkazy původu, 
 • využívat finančních výhod, které obchodování se znalostmi preferencí EU přináší,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje k problematice.

Určeno

Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům.

Obsah

 • Základy práva EU k problematice
 • Struktura preferenčního systému EU
 • Nepreferenční pravidla původu
 • Jednostranná preferenční opatření (GSP)
 • Zóny volného obchodu (FTA), celní unie (CU)
 • Stanovení původu zboží (pravidla, kumulace, drawback,...)
 • Důkazy původu (EUR1, FORM A, A.TR., prohlášení vývozce,...)
 • Prohlášení dodavatele (prokazování původu v rámci EU)
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Metodika

Výklad, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.11.2018-21.11.2018
Kat. číslo:181219
Cena s DPH 21%:4114.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků