Celní předpisy 2019 v obchodní praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308


Náš kurz seznámí účastníky s uceleným přehledem nejdůležitějších celních pravidel platných v rámci EU, se souvislostmi těchto pravidel s obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě mimo EU. Kurz je trvale doplňován o aktuální praktické informace z celní problematiky, včetně předpokládaných důsledků BREXItu pro vzájemný obchod EU/GB a obchod EU s dalšími třetími zeměmi.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • orientovat se v české legislativě a v legislativě EU v rámci celní problematiky,
 • používat celní sazebník EU,
 • orientovat se v preferenčních vztazích EU se třetími zeměmi,
 • uplatňovat správné postupy v celních procedurách,
 • dodržovat správné zásady při obchodování se třetími zeměmi.

Všem přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení, zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi. Dalším zájemcům, kteří se potýkají s celními záležitostmi, potřebují si osvojit, osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se celního řízení v EU.

 • Úvod do práva Evropské unie
 • Celní sazebník EU a jeho používání
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Preferenční vztahy EU ke třetím zemím
 • Prokazování původu zboží
 • Celní předpisy EU, česká legislativa, celní kodex
 • Celní řízení
 • INCOTERMS v celním řízení
 • Celní režimy - jejich specifika a použití

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

 • 17. 6. 2019, Praha, školí Ing. Josef Houška
 • 16. 10. 2019, Praha, školí celní rada, plk. Ing. Michal Kubát
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:16.10.2019-16.10.2019
Kat. číslo:191204
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené