Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Strategická analýza

Silně konkurenční ekonomické prostředí a neustále se měnící vnitřní i vnější okolí podnikatelských i jiných subjektů vyžaduje od manažerů a dalších řídicích pracovníků neustálé sledování změn, trendů, vyhledávání příležitostí a eliminaci hrozeb. Nejen firmy, ale v podstatě jakékoliv subjekty vč. např. obcí nebo neziskových organizací musí být připraveny využít všech možností k získání konkurenční výhody, a tím i dosažení dlouhodobé profitability. Jak vytěžit potřebné informace a jak s nimi naložit, je obsahem a cílem tohoto kurzu.

Cíle

 • Naučit absolventy kurzu maximálně efektivně zpracovat strategickou analýzu podniku - vnější i vnitřní.
 • Převést důležité analytické postupy do praxe a správně je využít.
 • Na základě provedených analýz zvolit správnou podnikatelskou strategii a nasměrovat podnik k růstu.
 • Získat informace pro správné rozhodování o dalším směřování podniku (řízeného subjektu obecně).
 • Naučit se identifikovat nové příležitosti na trhu, odhalovat možné hrozby a připravit se na ně.

Určeno

Manažerům, pracovníkům marketingu, ale i všem podnikatelům, kteří si chtějí osvojit praktické postupy pro správné rozhodování o dalším směřování podniku. Kurz je také vhodný pro pracovníky ve státní správě, kteří chtějí zavést marketingové a podnikatelské principy např. do řízení obcí atd.

Obsah

 • Analýza makroprostředí
 • Analýzy konkurence a konkurenční pozice
 • Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil
 • Portfolio analýzy
 • Segmentace trhu a positioning
 • Analýza zákazníka a jeho chování
 • Analýza hodnotového řetězce
 • Analýza zranitelnosti
 • Balanced Scorecard
 • SWOT analýza a konfrontační matice
 • Určení klíčových faktorů úspěchu a neúspěchu

Metodika

Interaktivní teoretická část s diskuzí, praktická cvičení, ukázky provedených analýz na konkrétních příkladech a diskuze nad provedením a závěry.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:13.11.2018-14.11.2018
Kat. číslo:180810
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků