Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Štíhlá logistika

V globálním ekonomickém světě je logistika významným faktorem konkurenceschopnosti každého podniku. Jejím hlavním úkolem je poskytovat takovou úroveň zákaznických služeb, která odpovídá požadavkům trhu a zároveň je nákladově efektivní. Štíhlá logistika představuje aplikaci principů štíhlé výroby do procesů souvisejících se zajišťováním toku zboží v rámci logistických (dodavatelských řetězců) s cílem omezovat činnosti nepřinášející hodnotu a zlepšovat ty, které jsou pro celkovou kvalitu, efektivnost a cenu zákaznických služeb klíčové.

Cíle

 • Seznámit se s metodami štíhlé logistiky a jejich využitím při řízení logistických řetězců jak v rámci podniku, tak mimo něj.
 • Poukázat na vzájemné souvislosti principů štíhlé výroby a štíhlé logistiky.
 • Poučit se z konkrétních příkladů aplikace štíhlé logistiky v podnikové praxi (případové studie ze zahraničních i tuzemských firem).

Určeno

Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky. Pro vyšší management firem.

Obsah

Úvod do problematiky

 • definice logistiky,
 • systémový přístup.

Řízení toku materiálu

 • doprava materiálu v podniku/provozu - přetržitý pohyb, plynulý pohyb,
 • monitorování aktuálního hmotného toku,
 • prostorové uspořádání výrobního podniku,
 • nástroje pro řízení hmotného toku materiálu,
 • náklady na zásoby,
 • hrubé výpočty velikosti dávky,
 • zásobování výroby - Kanban, Milk Run.

Řízení toku informací

 • procesní řízení zásob,
 • čárové kódy,
 • RFID.

Případová studie - rozmístění balicích pracovišť

 • cíle,
 • použité metody a postupy,
 • dosažené výsledky.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Hradec Králové
Dny:2
Termín:22.10.2018-23.10.2018
Kat. číslo:181137
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:06.11.2018-07.11.2018
Kat. číslo:181138
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.12.2018-11.12.2018
Kat. číslo:181139
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků