Štíhlá logistika

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


V globálním ekonomickém světě je logistika významným faktorem konkurenceschopnosti každého podniku. Jejím hlavním úkolem je poskytovat takovou úroveň zákaznických služeb, která odpovídá požadavkům trhu a zároveň je nákladově efektivní. Štíhlá logistika představuje aplikaci ekonomického pohledu do procesů souvisejících se zajišťováním toku zboží v rámci vztahu dodavatel vs. odběratel. Cílem je tedy zefektivnit logistické činnosti, minimalizovat činnosti nepřinášející hodnotu a zlepšovat ty, které jsou pro zákazníka klíčové.

 • Seznámit se s metodami štíhlé logistiky a jejich využitím při řízení logistických řetězců jak v rámci podniku, tak mimo něj.
 • Poukázat na vzájemné souvislosti principů štíhlé výroby a štíhlé logistiky.
 • Získat přehled o moderních logistických technologiích a jejich využití ve smyslu Průmyslu 4.0. Tedy digitalizace automatizace a robotizace logistických činností.
 • Představit, že s menším množstvím lidí dokážete zajistit více logistických procesů.
 • Poučit se z konkrétních příkladů aplikace štíhlé logistiky v podnikové praxi (případové studie ze zahraničních i tuzemských firem).

Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky. Pro vyšší a střední management firem.

Komplexní logistický systém

 • funkce logistiky v jejím novém pojetí,
 • náklady na logistiku,
 • logistické cíle,
 • analýzy zásob a potřebná data.

Zásobování výroby

 • eliminace zásob, analýzy zásob,
 • frekvenční zásobování výroby,
 • Milk run a jeho nastavení, samořízený Kanban,
 • monitorování hmotného toku,
 • prostorové uspořádání výrobního podniku.

Stochastické modely s dlouhou dobou dodávky materiálu

 • náklady spojené s nákupem ve vzdálených lokalitách,
 • optimální nastavení logistiky,
 • principy Just in Case, Just in Sequence.

Automatizace a robotizace v logistice

 • informační podpora logistiky,
 • čárové kódy, RFID a jiná automatická identifikace a datová integrace,
 • automaticky naváděné vozíky,
 • progresivní skladovací technologie.

Nové a progresivní technologie v logistice

 • verifikace logistických dat v informačních systémech,
 • elektronická podpora logistických procesů ve výrobě,
 • funkce Pick-by,
 • možnosti rozšířené reality v logistice.

Případová studie - konkrétní řešení logistických problémů

 • cíle,
 • použité metody a postupy,
 • dosažené výsledky.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Lukáš N., Magna Automotive (CZ) s.r.o.

Výborný přístup a přednes lektora

Karin H., Treboplast s.r.o.

Kurz veden srozumitelně a v názorných příkladech.

Alena Š., Aluprogress, a.s.

Výborné znalosti a praxe lektora. V praxi uplatním hodně poznatků z kurzu.

 • 27. - 28. 4. 2020, České Budějovice, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • 11. - 12. 5. 2020, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • 5. - 6. 10. 2020, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • 7. - 8. 12. 2020, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:27.04.2020-28.04.2020
Kat. číslo:101131
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.05.2020-12.05.2020
Kat. číslo:101132
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.10.2020-06.10.2020
Kat. číslo:101133
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.12.2020-08.12.2020
Kat. číslo:101134
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené