Štíhlá logistika

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


V globálním ekonomickém světě je logistika významným faktorem konkurenceschopnosti každého podniku. Jejím hlavním úkolem je poskytovat takovou úroveň zákaznických služeb, která odpovídá požadavkům trhu a zároveň je nákladově efektivní. Štíhlá logistika představuje aplikaci principů štíhlé výroby do procesů souvisejících se zajišťováním toku zboží v rámci logistických řetězců s cílem omezovat činnosti nepřinášející hodnotu a zlepšovat ty, které jsou pro celkovou kvalitu, efektivnost a cenu zákaznických služeb klíčové.
 • Seznámit se s metodami štíhlé logistiky a jejich využitím při řízení logistických řetězců jak v rámci podniku, tak mimo něj.
 • Poukázat na vzájemné souvislosti principů štíhlé výroby a štíhlé logistiky.
 • Poučit se z konkrétních příkladů aplikace štíhlé logistiky v podnikové praxi (případové studie ze zahraničních i tuzemských firem).
 • Představit, že s menším množstvím lidí dokážete zajistit více logistických procesů.

Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky. Pro vyšší a střední management firem.

Úvod do problematiky

 • definice logistiky,
 • systémový přístup,
 • logistické cíle.

Řízení toku materiálu

 • doprava materiálu v podniku/provozu - přetržitý pohyb, plynulý pohyb,
 • monitorování aktuálního hmotného toku,
 • prostorové uspořádání výrobního podniku,
 • nástroje pro řízení hmotného toku materiálu,
 • zásobování výroby - Kanban, Milk Run.

Eliminace zásob

 • náklady na zásoby,
 • hrubé výpočty velikosti dávky,
 • zásobovací strategie a řízení front.

Řízení toku informací

 • informační podpora logistiky,
 • procesní řízení zásob,
 • čárové kódy, RFID a jiné identifikace,
 • datová integrace.

Případová studie - rozmístění balicích pracovišť

 • cíle,
 • použité metody a postupy,
 • dosažené výsledky.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Alena Š., Aluprogress, a.s.

Výborné znalosti a praxe lektora. V praxi uplatním hodně poznatků z kurzu.

 • Štíhlá logistika (116.881KB)
  • 14. - 15. 10. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
  • 15. - 16. 10. 2019, Brno, školí Ing. Lenka Moris Cirklová
  Místo konání:Praha
  Dny:2
  Termín:14.10.2019-15.10.2019
  Kat. číslo:191135
  Cena bez DPH:7500.00
  Cena s DPH:9075.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené