Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Logistický audit

Logistický audit má za cíl především identifikovat problémy v oblasti firemní logistiky a to od vzniku požadavku po nákupu materiálu, až po zajištění servisu na prodaných výrobcích.

Cíle

Naučit se objektivně posuzovat jednotlivé oblasti logistiky, což následně umožní efektivní snahu po zlepšení stávajícího stavu. Jedná se tedy o tři základní cíle:

 • analýza stávajícího stavu řízení logistických procesů v rámci celkového integrálního řízení podniku,
 • nalezení a vydefinování úzkých míst v rámci logistiky,
 • stanovení akčního plánu - plánu návrhu změn, které povedou ke zvýšení efektivnosti logistického systému.

Určeno

Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky. Pro auditory, vyšší a vrcholový management firem.

Obsah

Obsah kurzu se zaměřuje na veškeré aspekty logistiky od nákupu až po prodej. Je tedy patrné, že se v rámci auditu dotkneme všech podnikových složek, útvarů, a to nejen výrobních, ale i administrativních. Podle stanovených cílů auditu může být jeho obsah členěn například do následujících bloků:

Analýza nákupní logistiky

 • řízení a plánování nákupu,
 • snaha o vyvážení kriteriálních hledisek ceny a kvality,
 • možnosti a vhodnost technologických a kapacitních kooperací.

Analýza výrobní logistiky

 • rozpracovanost výroby, klasifikace a identifikace zásob ve výrobě,
 • způsob plánování a rozvrhování výroby,
 • zhodnocení materiálového a informačního toku ve výrobě.

Analýza distribuční logistiky

 • systém distribuce a dopravy,
 • možnosti a vhodnost systému skladování a manipulace.

Data, koncepce a komunikace

 • analýza kvality a množství logistických dat o materiálech, polotovarech a hotových výrobcích,
 • logistické výkonové ukazatele.

Metodika

Interaktivní výklad, případová studie, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:01.11.2018-02.11.2018
Kat. číslo:181134
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků