Logistický audit

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


Logistický audit má za cíl především identifikovat problémy v oblasti firemní logistiky a to od vzniku požadavku po nákupu materiálu, až po zajištění servisu na prodaných výrobcích.

Naučit se objektivně posuzovat jednotlivé oblasti logistiky, což následně umožní efektivní snahu po zlepšení stávajícího stavu. Jedná se tedy o tři základní cíle:

 • analýza stávajícího stavu řízení logistických procesů v rámci celkového integrálního řízení podniku,
 • nalezení a vydefinování úzkých míst v rámci logistiky,
 • stanovení akčního plánu - plánu návrhu změn, které povedou ke zvýšení efektivnosti logistického systému.

Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky. Pro auditory, vyšší a vrcholový management firem.

Obsah kurzu se zaměřuje na veškeré aspekty logistiky od nákupu až po prodej. Je tedy patrné, že se v rámci auditu dotkneme všech podnikových složek, útvarů, a to nejen výrobních, ale i administrativních. Podle stanovených cílů auditu může být jeho obsah členěn například do následujících bloků:

Analýza nákupní logistiky

 • řízení a plánování nákupu,
 • snaha o vyvážení kriteriálních hledisek ceny a kvality,
 • možnosti a vhodnost technologických a kapacitních kooperací.

Analýza výrobní logistiky

 • rozpracovanost výroby, klasifikace a identifikace zásob ve výrobě,
 • způsob plánování a rozvrhování výroby,
 • zhodnocení materiálového a informačního toku ve výrobě.

Analýza distribuční logistiky

 • systém distribuce a dopravy,
 • možnosti a vhodnost systému skladování a manipulace.

Data, koncepce a komunikace

 • analýza kvality a množství logistických dat o materiálech, polotovarech a hotových výrobcích,
 • logistické výkonové ukazatele.

Interaktivní výklad, případová studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • Logistický audit (112.337KB)
  • 29. - 30. 10. 2019, Praha, školí Petr Karkovský (člen Komory logistických auditorů)
  Místo konání:Praha
  Dny:2
  Termín:29.10.2019-30.10.2019
  Kat. číslo:191132
  Cena bez DPH:7500.00
  Cena s DPH:9075.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené