Kvalita v logistice v praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


Kurz poskytne pracovníkům útvarů logistiky a řízení kvality nejnovější informace o přístupech k zajišťování kvality logistiky při využití procesních modelů ISO 9000. Součástí kurzu jsou rovněž praktické zkušenosti a doporučení lektora působícího jako poradce v oboru logistiky v řadě našich podniků.
 • Na základě získaných informací budou absolventi kurzu schopni zvyšovat kvalitu práce útvarů logistiky, řízení kvality a dodavatelů služeb za účelem maximálního uspokojení potřeb zákazníků.

Vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky. Pracovníkům zodpovědným za nákup, zásobování a distribuci. Zásobovačům pověřeným sledováním kvality.

Kvalita v logistice, přístupy a metody

 • pojem KVALITA,
 • jak využívat v logistických procesech metodu FMEA - Analýza vzniku vad a jejich následků,
 • matice priorit jako nástroj pro zajišťování kvality,
 • přehled 7 základních nástrojů kvality a možnosti jejich aplikace v logistických činnostech.                    

Základní faktory kvality logistiky, procesní přístup, úrovně kvality

 • jak přispívá logistika k tvorbě a řízení kvality,
 • jak využívat metodu SIPOC při řízení kvality v logistice,
 • co je to mapování toku hodnoty.

Interní vztahy "dodavatel-klient", prvky kvality

Normy ISO řady 9000

Plánování kvality v logistice                                                        

Hodnocení a procesy zlepšování

 • systémy neustálého zlepšování - Kaizen,
 • provádění auditů kvality v logistických procesech.

Měření kvality na výstupu - pohled zákazníka

 • metoda dotazování, úskalí volby vhodných otázek a vyhodnocení,
 • mystery shopping,
 • benchmarking s jinými firmami v oboru.

Interaktivní výklad, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 15. - 16. 10. 2019, Brno, školí PhDr. Vladimír Hřebíček
 • 6. - 7. 11. 2019, Praha, školí Ing. Petr Rožek, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.11.2019-05.11.2019
Kat. číslo:191107
Cena bez DPH:7500.00
Cena s DPH:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené