Vytváření systému managementu kvality

Manažer kurzu Martina Rydrychová    226 006 376


Pokud se organizace rozhodne zavádět systém managementu kvality (QMS) podle požadavků normy ISO 9001 nebo aktualizovat QMS a získat certifikát, pak musí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 systém managementu kvality vytvořit, zavést, udržovat a neustále zlepšovat. Pracovník organizace, který bude odpovědný za vytváření a udržování QMS, by měl být k těmto činnostem kompetentní. Kurz je zaměřen na získání dovedností pro tuto činnost - manažer kvality nebo osoba odpovědná za systém managementu kvality, staví na znalostech normy ISO 9001 a pro vytváření QMS se zabývá identifikací procesů, určováním posloupnosti a vzájemného působení procesů, vstupy a výstupy procesů, systémy předávání informací potřebných pro procesy, analýzou rizik procesů, analýzou dat, využíváním nástrojů a metod zlepšování kvality, řízením programu interních auditů, řízením rizik a neshod, nápravnými opatřeními, přezkoumáváním QMS a neustálým zlepšováním.
 • Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k vytváření nebo aktualizaci, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality.

Odpovědným pracovníkům za systém managementu kvality, manažerům kvality a všem pracovníkům podílejícím se na vytváření a udržování systému managementu kvality v organizaci.

 • Rozhodnutí o vybudování QMS - rozsah systému
 • Analýza systému managementu kvality
 • Harmonogram výstavby/aktualizace systému managementu kvality
 • Procvičování vytváření/aktualizace systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001
 • Zpracování miniprojektů
 • Prezentace miniprojektů

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, samostatná práce s její prezentací.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Pokud se organizace rozhodne zavádět systém managementu kvality (QMS) podle požadavků normy ISO 9001 nebo aktualizovat QMS a získat certifikát, pak musí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 systém managementu kvality vytvořit, zavést, udržovat a neustále zlepšovat. Pracovník organizace, který bude odpovědný za vytváření a udržování QMS, by měl být k těmto činnostem kompetentní. Kurz je zaměřen na získání dovedností pro tuto činnost - manažer kvality nebo osoba odpovědná za systém managementu kvality, staví na znalostech normy ISO 9001 a pro vytváření QMS se zabývá identifikací procesů, určováním posloupnosti a vzájemného působení procesů, vstupy a výstupy procesů, systémy předávání informací potřebných pro procesy, analýzou rizik procesů, analýzou dat, využíváním nástrojů a metod zlepšování kvality, řízením programu interních auditů, řízením rizik a neshod, nápravnými opatřeními, přezkoumáváním QMS a neustálým zlepšováním.

 • Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k vytváření nebo aktualizaci, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality.

Odpovědným pracovníkům za systém managementu kvality, manažerům kvality a všem pracovníkům podílejícím se na vytváření a udržování systému managementu kvality v organizaci.

 • Rozhodnutí o vybudování QMS - rozsah systému
 • Analýza systému managementu kvality
 • Harmonogram výstavby/aktualizace systému managementu kvality
 • Procvičování vytváření/aktualizace systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001
 • Zpracování miniprojektů
 • Prezentace miniprojektů

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, samostatná práce s její prezentací.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:18.11.2019-22.11.2019
Kat. číslo:190708
Cena bez DPH:15500.00
Cena s DPH:18755.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:25.05.2020-29.05.2020
Kat. číslo:100707
Cena bez DPH:16000.00
Cena s DPH:19360.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:23.11.2020-27.11.2020
Kat. číslo:100708
Cena bez DPH:16000.00
Cena s DPH:19360.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené