Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vytváření systému managementu kvality

Pokud se organizace rozhodne zavádět systém managementu kvality (QMS) podle požadavků normy ISO 9001 nebo aktualizovat QMS a získat certifikát, pak musí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 systém managementu kvality vytvořit, zavést, udržovat a neustále zlepšovat. Pracovník organizace, který bude odpovědný za vytváření a udržování QMS, by měl být k těmto činnostem kompetentní. Kurz je zaměřen na získání dovedností pro tuto činnost - manažer kvality nebo osoba odpovědná za systém managementu kvality, staví na znalostech normy ISO 9001 a pro vytváření QMS se zabývá identifikací procesů, určováním posloupnosti a vzájemného působení procesů, vstupy a výstupy procesů, systémy předávání informací potřebných pro procesy, analýzou rizik procesů, analýzou dat, využíváním nástrojů a metod zlepšování kvality, řízením programu interních auditů, řízením rizik a neshod, nápravnými opatřeními, přezkoumáváním QMS a neustálým zlepšováním.

Cíle

  • Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k vytváření nebo aktualizaci, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality.

Určeno

Odpovědným pracovníkům za systém managementu kvality, manažerům kvality a všem pracovníkům podílejícím se na vytváření a udržování systému managementu kvality v organizaci.

Obsah

  • Rozhodnutí o vybudování QMS - rozsah systému
  • Analýza systému managementu kvality
  • Harmonogram výstavby/aktualizace systému managementu kvality
  • Procvičování vytváření/aktualizace systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001
  • Zpracování miniprojektů
  • Prezentace miniprojektů

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, samostatná práce s její prezentací.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.,
  • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:13.05.2019-17.05.2019
Kat. číslo:190707
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:11.11.2019-15.11.2019
Kat. číslo:190708
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků