Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Audit systému managementu kvality

Aby organizace mohla prostřednictvím systému managementu kvality dosahovat stanovených cílů, musí pravidelně přezkoumávat efektivnost systému managementu kvality (QMS) pro identifikaci příležitostí k neustálému zlepšování. Výsledky auditů jsou jedním z podkladů pro přezkoumávání efektivnosti QMS. Audity QMS, především audity procesů mají ve smyslu norem ISO 9001 a ISO 19011 svá pravidla a postupy. Každý pracovník pověřený auditováním QMS má mít pro tuto činnost dostatečnou způsobilost - má být kompetentní. Tato kompetentnost samozřejmě platí jak pro interní, tak i externí auditory.

Cíle

  • Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k plánování, přípravě a provádění auditů a dokumentování výsledků auditů systému managementu kvality a jeho procesů včetně výstupů a plnění cílů kvality.

Určeno

Auditorům systému managementu kvality, členům podnikového managementu a všem zájemcům, kteří se potřebují seznámit se zásadami plánování, řízení a technikami provádění auditů systému managementu kvality a jeho procesů.

Obsah

Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011

Požadavky na systém managementu kvality ISO 9001

Procvičování:

  • plán auditu,
  • příprava auditu,
  • zpracování základních otázek pro audit,
  • simulace auditu podle případových studií,
  • určení shody a neshody,
  • vyhodnocení zjištění, stanovení efektivnosti.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, případové studie, záznamy z auditu, prezentace výsledku simulovaného auditu.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.,
  • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:13.05.2019-17.05.2019
Kat. číslo:190709
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:11.11.2019-15.11.2019
Kat. číslo:190710
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků