Inovativní vzdělávání
a poradenství

Audit systému managementu kvality

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Aby organizace mohla prostřednictvím systému managementu kvality dosahovat stanovených cílů, musí pravidelně přezkoumávat efektivnost systému managementu kvality (QMS) pro identifikaci příležitostí k neustálému zlepšování. Výsledky auditů jsou jedním z podkladů pro přezkoumávání efektivnosti QMS. Audity QMS, především audity procesů mají ve smyslu norem ISO 9001 a ISO 19011 svá pravidla a postupy. Každý pracovník pověřený auditováním QMS má mít pro tuto činnost dostatečnou způsobilost - má být kompetentní. Tato kompetentnost samozřejmě platí jak pro interní, tak i externí auditory.

  • Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k plánování, přípravě a provádění auditů a dokumentování výsledků auditů systému managementu kvality a jeho procesů včetně výstupů a plnění cílů kvality.

Auditorům systému managementu kvality, členům podnikového managementu a všem zájemcům, kteří se potřebují seznámit se zásadami plánování, řízení a technikami provádění auditů systému managementu kvality a jeho procesů.

Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011

Požadavky na systém managementu kvality ISO 9001

Procvičování:

  • plán auditu,
  • příprava auditu,
  • zpracování základních otázek pro audit,
  • simulace auditu podle případových studií,
  • určení shody a neshody,
  • vyhodnocení zjištění, stanovení efektivnosti.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, případové studie, záznamy z auditu, prezentace výsledku simulovaného auditu.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.,
  • poslední den 9.00-13.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:23.11.2020-27.11.2020
Kat. číslo:100710
Cena bez DPH:16000.00
Cena s DPH:19360.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené