Inovativní vzdělávání
a poradenství

Přípravný kurz k certifikaci manažera metrologie - podniková metrologie

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


K základním podmínkám při řízení kvality výroby a určování shody produktu s požadavky patří nejen správné a jednotné měření a používání správných měřidel, ale i řízení správnosti a jednotnosti měření a měřidel. Za proces metrologie v organizaci je odpovědný pracovník zpravidla ve funkci metrolog nebo podnikový metrolog nebo metrolog organizace nebo manažer metrologie.

Účastník kurzu bude po jeho absolvování schopen:

 • ovládat všechny vnější a vnitřní vazby systémového managementu metrologie v organizaci,
 • využívat zákon o metrologii a příslušné vyhlášky MPO,
 • orientovat se v řízení metrologie v ČR,
 • navrhovat a udržovat efektivní proces metrologie v organizaci,
 • aplikovat úkoly metrologie v systému managementu kvality.

Pozn.: Účastník kurzu bude připraven k certifikaci osob pro funkci manažer metrologie (metrolog, podnikový metrolog, metrolog organizace) u akreditovaného certifikačního orgánu Gradua-CEGOS, s.r.o., či jiného certifikačního orgánu v ČR, akreditovaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle jednotných certifikačních schémat.

Pracovníkům působícím v oblasti metrologie nebo v systému managementu kvality, metrologům organizací, podnikovým metrologům a manažerům metrologie.

 • Metrologie a její legislativní zabezpečení v ČR
 • Úkoly organizací ve vztahu k zákonu o metrologii a příslušným vyhláškám
 • Zajištění metrologie v organizaci
 • Metrologický řád
 • Rozdělení měřidel
 • Kalibrace, značení a evidence měřidel
 • Schémata návaznosti, nejistoty měření
 • Matice odpovědnosti
 • Úloha metrologie při managementu kvality - konfirmační metrologický systém podle normy ISO 10012

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.
 • 4. - 7. 5. 2020, Praha, školí Ing. Věra Bubeníková, Ing. Radka Krylová, Ing. Richard Silovský
 • 29. 9. - 2. 10. 2020, Praha, školí Ing. Věra Bubeníková, Ing. Radka Krylová, Ing. Richard Silovský
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:29.09.2020-02.10.2020
Kat. číslo:100724
Cena bez DPH:13200.00
Cena s DPH:15972.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené