Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Přípravný kurz k certifikaci manažera metrologa - podniková metrologie

K základním podmínkám při řízení kvality výroby a určování shody produktu s požadavky patří nejen správné a jednotné měření a používání správných měřidel, ale i řízení správnosti a jednotnosti měření a měřidel. Za proces metrologie v organizaci je odpovědný pracovník zpravidla ve funkci metrolog nebo podnikový metrolog nebo metrolog organizace nebo manažer metrologie.

Cíle

Účastník kurzu bude po jeho absolvování schopen:

 • ovládat všechny vnější a vnitřní vazby systémového managementu metrologie v organizaci,
 • využívat zákon o metrologii a příslušné vyhlášky MPO,
 • orientovat se v řízení metrologie v ČR,
 • navrhovat a udržovat efektivní proces metrologie v organizaci,
 • aplikovat úkoly metrologie v systému managementu kvality.

Pozn.: Účastník kurzu bude připraven k certifikaci osob pro funkci manažer metrologie (metrolog, podnikový metrolog, metrolog organizace) u akreditovaného certifikačního orgánu Gradua-CEGOS, s.r.o., či jiného certifikačního orgánu v ČR, akreditovaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle jednotných certifikačních schémat.

Určeno

Pracovníkům působícím v oblasti metrologie nebo v systému managementu kvality, metrologům organizací, podnikovým metrologům a manažerům metrologie.

Obsah

 • Metrologie a její legislativní zabezpečení v ČR
 • Úkoly organizací ve vztahu k zákonu o metrologii a příslušným vyhláškám
 • Zajištění metrologie v organizaci
 • Metrologický řád
 • Rozdělení měřidel
 • Kalibrace, značení a evidence měřidel
 • Schémata návaznosti, nejistoty měření
 • Matice odpovědnosti
 • Úloha metrologie při managementu kvality - konfirmační metrologický systém podle normy ISO 10012

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:22.10.2018-25.10.2018
Kat. číslo:180729
Cena s DPH 21%:15609.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků