Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky

Manažer kurzu Martina Rydrychová    226 006 376


Norma ISO 9001 vydaná v roce 2000 a s poslední revizí v roce 2015 řeší systém managementu kvality novým přístupem, a to procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které jsou certifikovány podle požadavků normy ISO 9001 nebo ISO/TS 16949 nebo se na certifikaci připravují. Aktualizovaná norma v roce 2015 klade další důraz na myšlení zaměřené na rizika a tím na odstraňování příčin možných neshod a jiných problémů. Dále v poslední normě je velký důraz kladen na porozumění potřebám a očekávání zákazníků, potřebám vlastníků a více než na dokumentované postupy je kladen důraz na způsoby či metody umožňující dosahování efektivních výsledků. Znalost obsahu revidované normy a její správné pochopení je základem nejen pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování systému managementu kvality organizace, ale i pro jeho auditování a vyhodnocování efektivnosti systému managementu kvality. V tomto kurzu budou účastníci seznámeni se všemi požadavky normy ISO 9001, s managementem rizik, s doporučeními normy ISO 19011, včetně související normy pro management ekonomiky kvality ISO 10014 a s požadavky relevantních zákonů ke kvalitě.
 • Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti pro implementaci požadavků normy, zákazníka a zákonů do systému managementu kvality a pro jeho udržování.

Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, představitelům managementu pro kvalitu, manažerům kvality a auditorům kvality.

1. den

 • Systémy managementu kvality podle požadavků ISO 9001:2015
 • Termíny a definice, zásady managementu kvality
 • Procesní přístup, zvažování rizik
 • Kontext organizace, vedení (leadership)
 • Plánování, podpora, provoz
 • Hodnocení výkonnosti, zlepšování

2. den

 • Interní audity systému managementu kvality ve smyslu návodu normy ISO 19011
 • Řízení programu auditů; Provádění auditů; Kompetence a hodnocení auditorů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., technické požadavky na výrobky
 • Občanský zákoník č. 460/2016 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků
 • Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

3. den

 • Management rizik dle ISO 31000
 • Analýza rizik
 • Analýza dopadů, rámec pro řízení rizik
 • Plán zvládnutí rizik
 • Kritéria rizik, posuzování rizik

4. den

 • Ekonomický management kvality ve smyslu doporučení normy ISO 10014 pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
 • Vyhodnocování nákladů na kvalitu
 • Hodnocení spokojenosti zákazníka

5. den

 • IMS - integrovaný systém managementu
 • CSR - společenská odpovědnost
 • EMS, EMAS - systémy environmentálního managementu
 • HSMS - systém managementu BOZP
 • ISMS - systém managementu bezpečnosti informací
 • TQM - management totální kvality

Pozn.: U tohoto kurzu se lze účastnit jednotlivých témat/dnů.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené