Inovativní vzdělávání
a poradenství

Management rizik

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Pro vybudování efektivního systému managementu kvality je nezbytné zvažování rizik. Podle požadavků normy ISO 9001:2015 organizace musí plánovat a realizovat opatření pro řešení rizik a příležitostí. Řešení jak rizik, tak příležitostí vytváří základ pro zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, dosahování lepších výsledků a předcházení negativním účinkům.

  • Účastníci se při aktivní účasti seznámí se zvažováním rizik, jejich analýzou a řízením.

Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu a dalším odpovědným pracovníkům za procesy.

  • Zvažování rizik pro systém managementu kvality
  • Analýza rizik
  • Analýza dopadů
  • Rámec pro řízení rizik
  • Plán zvládnutí rizik
  • Kritéria rizik
  • Posuzování rizik

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:23.09.2020-23.09.2020
Kat. číslo:100704
Cena bez DPH:3300.00
Cena s DPH:3993.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené