Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Management rizik

Pro vybudování efektivního systému managementu kvality je nezbytné zvažování rizik. Podle požadavků normy ISO 9001:2015 organizace musí plánovat a realizovat opatření pro řešení rizik a příležitostí. Řešení jak rizik, tak příležitostí vytváří základ pro zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, dosahování lepších výsledků a předcházení negativním účinkům.

Cíle

  • Účastníci se při aktivní účasti seznámí se zvažováním rizik, jejich analýzou a řízením.

Určeno

Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu a dalším odpovědným pracovníkům za procesy.

Obsah

  • Zvažování rizik pro systém managementu kvality
  • Analýza rizik
  • Analýza dopadů
  • Rámec pro řízení rizik
  • Plán zvládnutí rizik
  • Kritéria rizik
  • Posuzování rizik

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:19.09.2018-19.09.2018
Kat. číslo:180704
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků