Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Kvalitní komunikací ke splnění cílů kvalitáře

Jistě jste se setkali s mnohdy nepochopitelným a neodůvodněným odporem spolupracovníků k realizaci systémových požadavků norem managementu kvality. Případně jsou požadavky plněny formálně bez pochopení jejich smyslu. Jednou z příčin bývá nejen nedostatečné vysvětlení smyslu požadavků ze strany pracovníků managementu kvality, ale také jejich poměrně slabá připravenost řešit ?drobné? komunikační problémy při jejich praktické každodenní aplikaci.

Cíle

 • Připravit pracovníky managementu kvality na komunikaci s ostatními spolupracovníky.
 • Naučit účastníky rozpoznávat komunikační bariéry.
 • Ukázat systémové prvky, které mohou umožnit překonávání komunikačních bariér.
 • Naučit účastníky komunikovat při prosazování cílů managementu kvality.

Určeno

Pracovníkům z oboru managementu kvality, kteří potřebují přesvědčit nejen ostatní spolupracovníky, ale i manažery, o potenciálních přínosech aplikace jednotlivých prvků systémových norem při dosahování cílů organizace a odstraňování překážek, které způsobují omezení a ztráty.

Obsah

Požadavky normy ISO 9001 napomáhající komunikaci

 • analýza kontextu a potřeb,
 • analýza rizik a příležitostí,
 • kompetence (odpovědnosti, pravomoci a kvalifikace),
 • výcvik a vzdělávání,
 • proces jako nástroj při delegování,
 • dokumentované informace,
 • interní a externí audit,
 • opatření (okamžitá, nápravná a preventivní),
 • přezkoumání systému.

Komunikace

 • co si vzájemně sdělujeme a co se snažíme nesdělit?
 • čeho si všímat při ne/sdělování?
 • námitky a jejich příčiny,
 • překonávání námitek,
 • komunikace s využitím pravé mozkové hemisféry.

Případové studie

 • řešení reklamací se zákazníkem,
 • zajištění účasti spolupracovníků při analýzách,
 • požadavky externího auditora,
 • komunikace při interním auditu,
 • další modelové situace z praxe účastníků.

Asertivita v managementu kvality

 • asertivní techniky a jejich využití při komunikaci nad příčinami,
 • asertivní dovednosti na cestě k cílům.

Silová pole a jejich analýza

 • změna jako cíl projektu,
 • průběh změny,
 • hnací síly,
 • omezující síly,
 • využití "nerovnováhy".

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady, modelové situace, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.10.2018-24.10.2018
Kat. číslo:180732
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků