Interní auditor IATF 16949

Manažer kurzu Martina Rydrychová    226 006 376


Požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu jsou uvedeny v aktualizované normě ISO 9001:2015 a v navazujícím standardu IATF 16949:2016. Organizace, které tento systém zavádějí nebo zaveden mají, musí provádět interní audity kvalifikovanými interními auditory. Součástí kompetence interního auditora je nejen znalost požadavků uvedených norem, ale také dovednost při provádění auditu

Poskytnout internímu auditorovi východiska jeho kompetencí.

Absolvent:

 • pochopí východiska pro požadavky na systém managementu kvality a s vybranými požadavky se seznámí,
 • seznámí se s metodikou auditu,
 • naučí se přípravě na interní audit včetně sestavení checklistu (auditního dotazníku),
 • pochopí východiska pro klasifikaci zjištění a pro sestavení záznamu o auditu.

Interním auditorům a manažerům kvality.

 • Vztah ISO 9001 a IATF 16949
 • Požadavky ISO 9001 a IATF 16949 a jejich výklad
 • Klíčové pojmy auditu (program auditů, plán auditu, předmět auditu, kritéria auditu, zjištění z auditu, důkaz z auditu)
 • Způsoby a metody auditování (ISO 19011)
 • Nácvik: sestavení checklistu a záznamu o auditu

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe, cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.06.2020-05.06.2020
Kat. číslo:100719
Cena bez DPH:6700.00
Cena s DPH:8107.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.12.2020-04.12.2020
Kat. číslo:100720
Cena bez DPH:6700.00
Cena s DPH:8107.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené