Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Speciální školení pro práce ve výškách, v osobních ochranných pracovních postrojích, evakuace, vyprošťování pomocí evakuačního zařízení ROLLGLISS R 550

V rámci speciálních školení BOZP a poradenské činnosti naplňujeme požadavky NV č. 362/2005 Sb., její přílohy, článku II., odst. 9, kdy zaměstnavatel (fyzická osoba - OSVČ nebo právnická osoba), zajistí, aby zaměstnanec (pracovník), provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu (OOPPpP) byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

Cíle

Účastník kurzu bude po absolvování:

  • schopen používat prakticky osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu (OOPPpP) při pracovních činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou,
  • bude seznámen se základními právními, normativními a technickými požadavky na OOPPpP (revize, kontroly apod.),
  • bude prakticky i teoreticky seznámen s obsluhou a činností vyprošťovacího systému ROLLGLISS při evakuačních a vyprošťovacích pracích (např. při pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji) a jiných mimořádných událostech (např. možné evakuace ze staveb nebo budov při požáru před příjezdem a samotným zásahem HZS).

Určeno

Všem výkonným pracovníkům a všem kontrolním, odborně technickým pracovníkům, pracujících s OOPPpP nebo kontrolujících práce v režimu práce ve výškách a nad volnou hloubku s OOPPpP (dle NV 362/2005 Sb.).

Obsah

  • Praktické použití OOPPpP při práci - správná technika ustrojení a technika ukotvení
  • Zakázané manipulace a postupy, mimořádné pracovní situace při práci s OOPPpP
  • Modelové nácviky a instruktáže při vyprošťování po pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji
  • Evakuace - vyprošťování osob pomocí evakuačního systému ROLLGLISS při dalších mimořádných událostech (požár apod.), ukázky praktické obsluhy tohoto zařízení a dalšího příslušenství tohoto systému
  • Seznámení se základní normativními požadavky (ČSN EN aj.) pro revize, kontroly a technické požadavky na OOPPpP

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, praktické ukázky.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:23.10.2018-23.10.2018
Kat. číslo:181517
Cena s DPH 21%:3025.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků