Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář formou otázek a odpovědí

Seminář je určen pro OZO, kterým končí období platnosti osvědčení o získání odborné způsobilosti pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP. V průběhu semináře si budou moci ověřit, zda jsou jejich současné znalosti takové, aby mohli úspěšně vykonat periodickou zkoušku k získání odborné způsobilosti.

Cíle

 • Souhrnné zopakování problematiky BOZP, částečně též PO.
 • Příprava na zkoušku OZO pro BOZP.
 • Výměnou zkušeností s lektorem i ostatními účastníky semináře si ověřit správnost či chyby v dosavadní činnosti na úseku BOZP.

Určeno

Osobám přihlášeným ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Obsah

 • Platné předpisy oblasti BOZP (včetně zdravotnictví, hygieny, stavebnictví, chemie, ochrany životního prostředí, PO)
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, povinnosti odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
 • Všeobecné preventivní zásady stanovené jako metodické pokyny k úspěšné identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik, včetně postupu při jejich omezování či eliminaci (metody řízení rizik)
 • Postupy spočívající v efektivním posuzování otázek v oblasti BOZP včetně metodiky zpracování stanovené dokumentace
 • Základní povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, jejich evidence, kontrola jejich užívání
 • Ukázky zpracování vyžadovaných písemných prací ke zkoušce z odborné způsobilosti

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Metodika

Zopakování základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP - vedeno formou příkladových otázek a odpovědí podle jednotlivých tematických celků daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.11.2018-22.11.2018
Kat. číslo:181509
Cena s DPH 21%:2662.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:06.12.2018-06.12.2018
Kat. číslo:181510
Cena s DPH 21%:2662.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků