Inovativní vzdělávání
a poradenství

Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář formou otázek a odpovědí


Seminář je určen pro OZO, kterým končí pětileté období platnosti osvědčení o získání odborné způsobilosti pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP. V průběhu semináře si budou moci ověřit, zda jsou jejich současné znalosti takové, aby mohli bez problémů složit periodickou zkoušku k získání odborné způsobilosti.

Plánované termíny zkoušek v roce 2022:

 • 27. 5. 2022, Praha - periodická zkouška
 • 3. 6. 2022, Praha - základní zkouška 
 • 9. 12. 2022, Praha - periodická zkouška
 • 12. 12. 2022, Praha - periodická zkouška
 • 16. 12. 2022, Praha - základní zkouška
 • Souhrnné zopakování problematiky BOZP, částečně též PO.
 • Příprava na zkoušku OZO pro BOZP.
 • Výměnou zkušeností s lektorem i ostatními účastníky semináře si ověřit správnost či chyby v dosavadní činnosti na úseku BOZP.

Osobám přihlášeným ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Platné předpisy oblasti BOZP (včetně zdravotnictví, hygieny, stavebnictví, chemie, ochrany životního prostředí, PO)
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, povinnosti odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
 • Všeobecné preventivní zásady stanovené jako metodické pokyny k úspěšné identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik, včetně postupu při jejich omezování či eliminaci (metody řízení rizik)
 • Postupy spočívající v efektivním posuzování otázek v oblasti BOZP včetně metodiky zpracování stanovené dokumentace
 • Základní povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, jejich evidence, kontrola jejich užívání
 • Ukázky zpracování vyžadovaných písemných prací ke zkoušce z odborné způsobilosti

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Zopakování základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP - vedeno formou příkladových otázek a odpovědí podle jednotlivých tematických celků daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • květen 2022, školí Břetislav Kroupa
 • listopad 2022, školí Břetislav Kroupa
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:10.11.2022-10.11.2022
Kat. číslo:121507
Cena bez DPH:2500.00 Kč
Cena s DPH:3025.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:24.11.2022-24.11.2022
Kat. číslo:121508
Cena bez DPH:2500.00 Kč
Cena s DPH:3025.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené