Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), II. část

Školení je koncipováno jako odborný pracovní seminář, kde se účastník seznámí s praktickými činnostmi a dovednostmi, které jsou potřebné při implementaci požadavků Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Školení navazuje na předchozí kurzy, kde se účastník seznámil s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení a získal zkušenosti s identifikací zpracování a vytvoření záznamů o zpracování osobních údajů.

Cíle

 • Cílem školení je naučit účastníky provést pro identifikovaná zpracování osobních údajů identifikaci, hodnocení a řízení rizik zpracování osobních údajů a také vyhodnocením dopadů zpracování osobních údajů na práva a svobody subjektů, včetně přijetí organizačních a technických opatření pro snížení těchto rizik.
 • Toto školení navazuje na školení "GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" a "Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), I. část", ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a následně se pak naučili provádět identifikaci zpracování a vytvoření záznamů o zpracování osobních údajů.

Určeno

Školení je určeno pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat. Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů. Školení je možno využít jako součást přípravy na implementaci požadavků GDPR v organizaci, nebo přímo jako součást implementace GDPR v organizaci.

Obsah

 • Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů
 • Příprava implementace GDPR ve 4 krocích - základní informace a stručné shrnutí postupu a výstupů předchozích kroků postupu implementace požadavků GDPR (1. a 2. krok - viz školení "Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část")
 • 3. krok - analýza rizik a zavedení vhodných opatření, včetně praktického cvičení s vytvořením analýzy rizik dle zadaných podkladů zpracování fiktivní firmy
 • Způsoby ošetření rizik
 • Stanovení organizačních a technických opatření pro ochranu osobních údajů pro pokrytí identifikovaných rizik, včetně praktického cvičení
 • Kontext se systémem řízení rizik dle GDPR, možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí
 • Analýza dopadu (DPIA) na ochranu osobních údajů (DPIA + analýza rizik)
 • 4. krok - vedení dokumentů a záznamů o činnostech k prokázání souladu

Pozn.: Výhodou je absolvovat kurz "GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" a "Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), I. část" a být obeznámen se zákonem na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat a osobních údajů.

Metodika

Výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků