Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí), I. část

Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Součástí školení jsou také informace o obecných procesech ochrany osobních údajů, základní interní dokumentaci a technických a organizačních prostředcích, se kterými se účastníci školení mohou setkat v rámci své činnosti.

Cíle

  • Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).
  • Toto školení navazuje na školení "GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů", ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a kde získali základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a schopnost analyzovat a identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska nové právní úpravy na ochranu osobních údajů.

Určeno

Školení je určeno pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat. Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů.

Obsah

  • Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů
  • Příprava implementace GDPR ve 4 krocích - základní informace o přípravě postupu implementace požadavků GDPR
  • 1. krok - vytvoření hrubé mapy zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení s vytvořením mapy zpracování osobních údajů dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy
  • 2. krok - správa a klasifikace jednotlivých zpracování osobních údajů - určení účelu zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení se stanovením účelu zpracování a právního titulu zpracování vytvořeného dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy
  • Ochrana osobních údajů při zabezpečování BOZP, personalistice a při pracovních činnostech s příklady různých zpracování osobních údajů v jednotlivých oblastech a jejich zabezpečením
  • Praktické cvičení - vytvoření záznamu o zpracování osobních údajů dle podkladů zpracování fiktivní firmy

Pozn.: Školení je možno využít jako součást přípravy na implementaci požadavků GDPR v organizaci, nebo přímo jako součást implementace GDPR v organizaci.

Metodika

Výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz

Doporučujeme


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků