Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Součástí školení jsou také informace o obecných procesech ochrany osobních údajů, základní interní dokumentaci a technických a organizačních prostředcích, se kterými se účastníci školení mohou setkat v rámci své činnosti.

Cíle

 • Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů posluchači přiblížit základní pojmosloví a principy fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, jak je obsažena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Posluchač by měl získat základní orientaci v problematice a schopnost analyzovat jednotlivé případy zpracování osobních údajů, zejména identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska právní úpravy na ochranu osobních údajů a tyto odpovídajícím způsobem z hlediska právní úpravy řešit.

Určeno

Školení je určeno pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat. Manažerům systémů informační bezpečnosti, bezpečnostním administrátorům. Pracovníkům HR, marketingu. Konzultantům v oblasti řešení systémů řízení shody a ochrany osobních údajů.

Obsah

 • Základní informace o Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Informace o platné a připravované legislativě v oblasti ochrany osobních údajů
 • Základní pojmy - výklad základní terminologie v oblasti ochrany osobních údajů a změn mezi zákonem na ochranu osobních údajů a novým nařízením GDPR
 • Zásady a podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů: výklad požadavků článků 5 - 11
 • Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů)
 • Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů
 • Role při ochraně osobních údajů: správce a zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů, subjekt údajů a jeho práva (výklad požadavků na odpovědnost za dodržování GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů (článek 37 - 39), správce, zpracovatel (článek 24 - 31), subjekt údajů (článek 12 - 22))
 • Dokumentace a záznamy při zpracování osobních údajů
 • Procesy ochrany osobních údajů: GDPR a jeho vliv na změny procesů organizace (zabezpečení osobních údajů, ohlašování případů porušení dle GDPR, vztahy se subdodavateli a dalšími subjekty, zpracovatelé a jiní správci, hodnocení a řízení rizik)
 • Jak postupovat při implementaci: popis obecného postupu při implementaci požadavků GDPR, odpovědnost vůči subjektům údajů a sankce za nedodržování směrnice EU
 • Užitečné odkazy

Pozn.: Školení je možné využít jako součást přípravy implementace GDPR v organizaci.

Metodika

Výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz

Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků