Inovativní vzdělávání
a poradenství

Finanční řízení pro manažery neekonomy

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení, se očekává, že se budou orientovat v základních pojmech podnikové ekonomiky, naučí se číst účetní výstupy, které potřebují pro svá rozhodnutí a dynamické řízení podniku. Jsou schopni součinnosti při hodnocení podnikových údajů, při finančním plánování, při řízení podnikových peněžních toků a dalších oblastí ekonomiky podniku. Praktické zaměření kurzu, zaručená srozumitelnost pro neekonomy, individuální přístup v malé skupině posluchačů zvyšují přínos kurzu.

 • Absolvent kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení a podnikovou ekonomiku.
 • Prohloubí si znalost obsahu základních ekonomických kategorií, osvojí si pojmy finančního řízení a podnikové ekonomiky, seznámí se se základy hodnocení majetkové a finanční situace podniku.
 • Zvýší svoji jistotu při komunikaci s účetními, ekonomickými a finančními pracovníky.

Všem manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Znalost obsahu kurzu "Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení" je předpokladem pro efektivnější zvládnutí kurzu.

1. den

Základní principy podnikání

 • základní schéma podnikání,
 • cíle podnikání,
 • funkce podniku, ekonomický informační systém.

Podnikový účetní systém a manažer

 • účetnictví podniku a jeho funkce,
 • finanční a manažerské účetnictví, manažerské účetní informace,
 • majetková a finanční struktura podniku, rozvaha,
 • tvorba výsledku hospodaření, výnosy a náklady, výkaz zisku a ztráty,
 • peněžní výsledek hospodaření, výkaz cash flow,
 • vzájemné vazby mezi účetními výkazy.

2. den

Základy finanční analýzy

 • charakteristiky finančně zdravého podniku, funkce a uživatelé finanční analýzy, vstupní údaje pro hodnocení podniku, základní metody hodnocení,
 • analýza ekonomické situace podniku,
 • nejčastěji v praxi používané finanční ukazatele hodnocení podniku,
 • případová studie hodnocení finančního zdraví reálné firmy.

3. - 4. den

Finanční řízení podniku

 • základní pojmy a principy finančního řízení a rozhodování,
 • cíle finančního řízení podniku,
 • investiční rozhodování a řízení investic, plánování peněžních toků z investic, případová studie hodnocení efektivnosti investice,
 • dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu,
 • řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení,
 • řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků,
 • krátkodobé zdroje financování,
 • finanční plánování a finanční prognózy,
 • řízení finanční výkonnosti podniku.

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Pavel L., EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s.r.o.

Na kurzu bylo vše vysvětleno příjemně a srozumitelně.

Robert Z., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Profesionální přístup a zkušenosti lektorek.

Lenka K., Hunter Douglas Kadaň s.r.o.

Jasné, srozumitelné a odborné vysvětlení problematiky.

Olga Ž., SMARTPLAST s.r.o.

Děkuji za výborný obsah kurzu a skvělé podání!

 • květen 2024, školí doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
 • listopad 2024, školí doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:04.11.2024-05.11.2024
11.11.2024-12.11.2024
Kat. číslo:140604
Cena bez DPH:20200.00 Kč
Cena s DPH:24442.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené